Úvod Úřední deska
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Rekonstrukce č.p. 473

DPS Svoboda nad Úpou - pořízení automobilu

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

Úřední deska
NAŘÍZENÍ MĚSTA TRUTNOVA č. 2/2021 PDF Tisk Email
Úterý, 19 Leden 2021 05:29

Rada města Trutnova vydává na základě ustanovení § 25 odst. 1, 2 a § 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a v souladu s § 11 odst. 1 a 2, § 61 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Trutnova.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (PV_01_ŽP_03_příloha2.pdf)PV_01_ŽP_03_příloha2.pdf[ ]271 Kb19.1.2021 05:30
 
Záměr města č. 04/2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 14 Leden 2021 12:37
V příloze je k dispozici záměr města prodat část parcely st.p.č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 37 m2.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města 04-2021.pdf)Záměr města č. 04/2021[ ]296 Kb14.1.2021 12:38
Stáhnout tento soubor (Zamer mesta 04-2021_priloha GP_cast 142-3.pdf)Záměr města č. 04/2021 - příloha GP[ ]479 Kb14.1.2021 12:38
 
Záměr města č. 03/2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 14 Leden 2021 12:34
V příloze je k dispozici záměr města prodat část parcely p.p.č. 6/2 o výměře 243 m2 a část parcely p.p.č. 373/2 o výměře 2 m2 , obě v k.ú. Maršov II.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města 03-2021.pdf)Záměr města č. 03/2021 [ ]299 Kb14.1.2021 12:37
Stáhnout tento soubor (Zamer mesta 03-2021_priloha GP_cast 6-2 a 373-2.pdf)Záměr města č. 03/2021 - příloha GP[ ]582 Kb14.1.2021 12:36
 
Záměr města č. 02/2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 14 Leden 2021 12:31
V příloze je k dispozici záměr města prodat část parcely p.p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 28 m2.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zamer města 02-2021_priloha GP_cast 35_4.pdf)Záměr města č. 02/2021 - příloha GP[ ]91 Kb14.1.2021 12:34
Stáhnout tento soubor (Zamer mesta 02-2021.pdf)Záměr města č. 02/2021[ ]282 Kb14.1.2021 12:32
 
Záměr města č. 01/2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 14 Leden 2021 12:29
V příloze je k dispozici záměr města pronajmout část parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 26 m2.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zamer mesta 01-2021.pdf)Záměr města č. 01/2021[ ]234 Kb14.1.2021 12:30
 
Oznámení o zveřejnění dokumentů 2021 PDF Tisk Email
Úterý, 05 Leden 2021 12:28

Více informací naleznete v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (1. Oznámení o zveřejnění dokumentů 2021.pdf)1. Oznámení o zveřejnění dokumentů 2021.pdf[ ]123 Kb5.1.2021 12:30
 
Omezení rozsahu úředních hodin od 7.12.2020 do odvolání PDF Tisk Email
Pátek, 04 Prosinec 2020 06:48

Organizační opatření tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou - ROZHODNUTÍ o dočasném omezení úřední hodin Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou na období od 7.12.2020 do odvolání. Více informací v příloze.

Úřední hodiny Městského úřadu ve Svobodě se rozšiřují takto:

Pondělí 08:00 – 10:00 a 14:00 – 17:00
Středa 08:00 – 10:00 a 14:00 – 17:00

 
Záměr města č. 19/2020 PDF Tisk Email
Středa, 02 Prosinec 2020 06:49
V příloze je k dispozici Záměr města č. 19/2020 ze dne na prodej parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 561 m2 , druh pozemku zahrada.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.19-2020.pdf)Záměr města č. 19/2020[ ]321 Kb2.12.2020 06:51
 
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje PDF Tisk Email
Pondělí, 02 Listopad 2020 17:01

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Dokumentace návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území je v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), od 20. října 2020 vystavena k veřejnému nahlédnutí. Více informací v přílozeném souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Verejna_vyhlaska_priloha.pdf)Verejna_vyhlaska_priloha.pdf[ ]141 Kb2.11.2020 17:04
 
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy PDF Tisk Email
Středa, 29 Červenec 2020 05:38

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, více informací v příložených souborech.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (33784_2020_MZE_16212.pdf)33784_2020_MZE_16212.pdf[ ]219 Kb29.7.2020 05:40
Stáhnout tento soubor (OOP_cj_33784_2020_Priloha_c_1_27_7_2020.pdf)OOP_cj_33784_2020_Priloha_c_1_27_7_2020.pdf[ ]1644 Kb29.7.2020 05:40
 
Opatření obecné povahy dle zákona o lesích PDF Tisk Email
Pondělí, 06 Duben 2020 08:57

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydal podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona  - celé znění opatření včetně přílohy viz příloha.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf)17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf[ ]1388 Kb6.4.2020 08:58
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212.pdf)17110_2020_MZE_16212.pdf[ ]259 Kb6.4.2020 08:58
 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Leden 2020 08:49

V příloze je kdispozici koncepce prevence krimininality na léta 2020-2021

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Koncepce prevence kriminality.pdf)Koncepce prevence kriminality.pdf[ ]734 Kb23.1.2020 08:49
 
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy PDF Tisk Email
Středa, 11 Prosinec 2019 12:11

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství. Více informací v přiloženém dokumentu.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf)OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf[ ]665 Kb11.12.2019 12:14
Stáhnout tento soubor (63920_2019_MZE_16212.pdf)63920_2019_MZE_16212.pdf[ ]208 Kb11.12.2019 12:14
 
Záměr města č. 9/2017 PDF Tisk Email
Pondělí, 22 Květen 2017 11:30
V příloze je Záměr města č. 9/2017 - zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada s tím, že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře cca 600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů. Případný prodej bude podléhat Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených k výstavbě rodinných domů (jsou k dispozici zde). K ceně určené znaleckým posudkem (minimálně však 400,-Kč / 1 m2) bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.09-2017.pdf)Záměr města č. 9/2017[ ]690 Kb22.5.2017 11:42
 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, okres Trutnov PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00

Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032.

 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace DPS Svoboda nad Úpou PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00
Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ 49290738.
 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření PDF Tisk Email
Neděle, 18 Prosinec 2016 00:00
Oznámení města o povinně zveřejňovaných dokumentech - dokumenty rozpočtového hospodaření - viz příloha.
Závěrečné účty města a rozpočty města jsou zveřejněny v sekcích Dokumenty a formuláře ke stažení - Závěrečný účet města a Rozpočet Města Svobody nad Úpou.
V sekci Dokumenty - Rozpočet najdete dokument Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 - 2024.
Všechny dokumenty jsou pak k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí u účetní Mětského úřadu.
Informace o rozpočtech obce, úprav rozpočtu a jejich plnění lze nalézt na Monitor Min. financí ČR zde http://monitor.statnipokladna.cz/2019/