Úvod Sociální záležitosti
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
Sociální záležitosti
Novinky pro cizince, kteří pobývají na území ČR PDF Tisk Email
Čtvrtek, 05 Leden 2023 09:08

Dočasná ochrana

 • Okruh cizinců, na něž se dočasná ochrana vztahuje:
 • občané Ukrajiny, kteří pobývali na Ukrajině před 24. únorem a poté zemi opustili či kteří 24. února oprávněně pobývali v ČR na základě bezvízového styku nebo krátkodobého vízao
 • osoby bez státní příslušnosti a držitelé mezinárodní ochrany na Ukrajině, kteří pobývali na Ukrajině před 24. únorem a poté zemi opustil
 • rodinní příslušníci výše zmíněných skupin, kteří spolu s nimi před 24. únorem pobývali na Ukrajině. Na rodinné příslušníky se pohlíží striktní perspektivou českého cizineckého práva. Nevztahuje se tedy například na nesezdané páry, nýbrž pouze manžele,
 • registrované partnery, nezletilé děti a příbuzné na péči a žijící v rodině.
 • česká úprava rozšiřuje tento okruh o cizince s trvalým pobytem na Ukrajině, kteří nemohou vycestovat do země původu (či předchozího trvalého pobytu u osob bez státní příslušnosti), z důvodu hrozby  skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců.
 • Dočasná ochrana měla původně trvat jeden rok, a poslední novelou byla prodloužena do 31.3.2024 (§7b). Další prodloužení bude podléhat dalšímu rozhodnutí Rady.
 • O dočasnou ochranu je možné požádat v jakékoliv zemi EU (kromě Dánska). Vydané vízum cizince opravňuje k cestování po celém schengenském prostoru stejně jako u bezvízového styku během 90 dní ze 180. Vstup na trh práce, sociální zabezpečení a další podmínky života uprchlíků v jiných státech EU jsou upraveny legislativou jednotlivých států. V České republice cizinci, jimž byla dočasná ochrana udělena v jiném členském státě, volný vstup na trh práce mít nebudou.
 • Přechod na jiné pobytové oprávnění kromě sloučení rodiny není možný a ani se to nechystá.
 • Oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany zaniká
 • podáním žádosti o dočasnou ochranu nebo udělením dočasné ochrany v jiném členském státě EU, nebo
 • podáním žádosti o mezinárodní ochranu v jiném členském státě EU,
 • udělením víza k pobytu nad 90 dnů, povolení k pobytu nebo mezinárodní ochrany na území České republiky nebo v jiném státě.

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (A4 - bílý CZ.pdf)A4 - bílý CZ.pdf[ ]527 Kb5.1.2023 09:18
Stáhnout tento soubor (A4 - bílý UKR.pdf)A4 - bílý UKR.pdf[ ]509 Kb5.1.2023 09:18
Celý článek...
 
Milostivé léto je od 1.9.2022 do 30.11.2022 zpět PDF Tisk Email
Čtvrtek, 28 Červenec 2022 06:28

Nejčastější otázky

Co je milostivé léto?

Jde o šanci, jak se zbavit některých exekucí tím, že zaplatíte původní dluh navýšený o administrativní poplatek a stát Vám odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Dluh, který exekutor vymáhá, se díky tomu může výrazně snížit.

Na které exekuce se milostivé léto nevztahuje?

Milostivé léto není možno použít v případech, kdy je oprávněným soukromý subjekt. Týká se to zejména bankovních i nebankovních půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. Milostivé léto nelze použít také v případech, kdy původní dluh odkoupil soukromý subjekt, a také v situacích, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

Mohu v rámci milostivého léta vyřešit více exekucí najednou?

Ano, počet exekucí, u nichž lze odpustit příslušenství, není nijak omezen. Podmínkou je, aby jednotlivé exekuce splňovaly všechny náležitosti (viz předchozí bod).

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Milostivé léto.pdf)Milostivé léto.pdf[ ]164 Kb31.8.2022 11:28
Celý článek...
 
Jednorázový příspěvek pro rodiny s dětmi ve výši 5000,-Kč PDF Tisk Email
Čtvrtek, 28 Červenec 2022 06:20

Stát začne vyplácet příspěvek na děti 

Od úterý 26. července začne stát vyplácet domácnostem pět tisíc korun na dítě, a to přes úřady práce. Důvodem jsou rostoucí ceny energií a služeb, které se vláda snaží tímto jednorázovým příspěvkem vykompenzovat. Tento termín se ale týká jen rodin, které pobírají přídavky na děti. Peníze totiž dostanou automaticky.

Koho se příspěvek týká?

Na příspěvek mají nárok domácnosti s dětmi s výdělkem do jednoho milionu korun hrubého ročně. To je asi 83 333 korun hrubého měsíčně. Podmínkou pro výplatu je to, že dítě k 1. srpnu ještě nedovrší osmnáctý rok věku. Pokud tedy bude mít osmnácté narozeniny 2. srpna a později, nárok na peníze domácnost mít bude. Dostanou je i rodiny, kterým se dítě teprve narodí, a to do konce tohoto roku. Je nutné upozornit, že se příjem maximálně jeden milion hrubého týká minulého kalendářního roku. Důvodem je, že si stát bude ověřovat data například z daňových přiznání.

Celý článek...
 
Slevy na jízdném pro invalidy ve 3.stupni PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Červen 2022 06:28

Slevu na jízdné ve veřejné dopravě získají po několika letech vládních slibů i lidé s přiznanou invaliditou třetího stupně, kteří nemají průkaz ZTP nebo ZTP/P. Patří mezi ně například duševně nemocní nebo tělesně postižení.

Uplatnit ji konečně budou moci od 1. července 2022. Podobně jako studenti nebo starší 65 let budou mít nárok na poloviční jízdné ve vlacích i autobusech (mimo MHD, kterou si města řeší sama). Prokazovat se budou zřejmě zvláštním QR kódem.

Sleva se bude týkat osob invalidních ve III. stupni 

Celý článek...
 
Zvonek pro rodinu PDF Tisk Email
Středa, 23 Únor 2022 12:25

Služba ZVONEK pro rodinu je určena pro:

  → rodiny s dětmi do 18 let věku nejmladšího dítěte, které jsou v nepříznivé životní situaci
  → rodiče, kteří chtějí navázat kontakt nebo vytvořit podmínky pro návrat dětí do své péče
  → těhotné ženy, které očekávají narození dítěte a jsou ohroženy sociálním vyloučením

Cíle služby:

 • Hlavním cílem služby je předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.
 • podpora klientů při uplatnění jejich zákonných nároků a práv; podpora při vyřizování běžných záležitostí (sociální dávky), při jednání s institucemi a dalšími subjekty
 • podpora při získání nebo udržení stabilního bydlení
 • podpora při získání a udržení stabilního zaměstnání
 • podpora návyků a pravidelného denního režimu směřujícího k udržení na trhu práce
 • podpora rozvoje schopností a dovedností dítěte a vzdělávání
 • podpora při hospodaření s finančními prostředky
 • podpora při získávání a posilování rodičovských kompetencí

Služba je poskytována 5 dní v týdnu, bezplatně ve správním obvodu ORP Trutnov. Trutnov a okolní obce do vzdálenosti 30km. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba obsahuje všechny činnosti dle vyhlášky 505/2006 Sb.

Více informací naleznete na webových stránkách: https://trutnov.charita.cz/jak-pomahame/zvonek-pro-rodinu-sas/

 
Centrum duševního zdraví RIAPS PDF Tisk Email
Čtvrtek, 20 Leden 2022 06:45

Vážení spoluobčané, 

zimní období je pro mnohé náročné a zátěžové období. Nedostatek světla, pochmurné počasí a pocity únavy.  Někoho trápí finanční situace, nadměrná únava, někoho se dotkne energetická krize a jiní zase řeší v období svátků složité rodinné vztahy. Ať už jim dělá starosti situace kolem Covid-19, nebo je trápí samota, je v pořádku si říct o pomoc či podporu! 

Sdílení těžké situace s blízkými či svým okolím nemusí být vždy jednoduché. Často lidé nechtějí zatěžovat své přátele a rodinu svými problémy nebo se o nich stydí hovořit. Víte o někom, kdo prožívá nelehké chvíle a potřebuje si o tom promluvit? Trápí ho úzkost, smutek či zažívá něco, s čím si neví rady? Pokud ano, v zařízení RIAPS v Trutnově byla zahájena nová forma pomoci, a to Telefonická krizová pomoc, kam je možné zavolat kdykoli.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Informační článek TKP.pdf)Informační článek TKP.pdf[ ]155 Kb20.1.2022 06:47
Stáhnout tento soubor (Telefonická krizová pomoc A4 + tel čísla.pdf)Telefonická krizová pomoc A4 + tel čísla.pdf[ ]404 Kb20.1.2022 06:46
Celý článek...
 
Aktuality ve výplatě Příspěvku na péči od 1.1.2022 PDF Tisk Email
Úterý, 04 Leden 2022 08:56

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může (dle jejich rozhodnutí) poskytovat osoba blízká (rodina, přátelé, sousedé atd), asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb (Oblastní charita, mobilní hospic, Pečovatelská služba atd.), dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Příspěvek na péči může být poskytován od 1 roku života dítěte. (U mladšího dítěte o něj žádat nelze!). Je vyplácen každý měsíc dle přiznaného stupně závislosti.

Stupně příspěvku na péči:

 • I.stupeň (lehká závislost)
 • II.stupeň (středně těžká závislost)
 • III.stupeň (těžká závislost)
 • IV. stupeň (úplná závislost)

(Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je takový zdravotní stav, který trvá nebo má trvat déle než 1 rok. Jedná se o stav, který omezuje schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Člověk je tak závislý na pomoci druhé osoby a potřebuje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.)

Celý článek...
 
Občanská poradna a její nabídka služeb PDF Tisk Email
Pondělí, 26 Červenec 2021 06:50

Více informací naleznete v přiložených souborech.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Poradna OP 2021.pdf)Poradna OP 2021.pdf[ ]733 Kb26.7.2021 06:51
Stáhnout tento soubor (Leták OP 2021 oblasti.pdf)Leták OP 2021 oblasti.pdf[ ]703 Kb26.7.2021 06:51
 
TELEFONNÍ KRIZOVÁ POMOC CDZ RIAPS PDF Tisk Email
Úterý, 29 Červen 2021 07:38

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov v tomto roce rozšířilo své služby o Telefonickou krizovou pomoc. Jedná se o sociální službu registrovanou dle zákona č. 108/2006 Sb. Cílem této služby je pomoci klientovi prostřednictvím telefonického rozhovoru s vyškoleným pracovníkem vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory v rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé situace a předcházet dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví a života. Velkou výhodou této služby je úzká návaznost na další sociální a zdravotní služby poskytované v CDZ. 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Leták_TKP_.pdf)Leták_TKP_.pdf[ ]1516 Kb29.6.2021 07:40
Stáhnout tento soubor (vizitka_krizová_linka_CDZ.pdf)vizitka_krizová_linka_CDZ.pdf[ ]25 Kb29.6.2021 07:39
Celý článek...
 
Nabídka Centra duševního zdraví RIAPS Trutnov PDF Tisk Email
Úterý, 09 Březen 2021 13:48

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov v tomto roce rozšířilo své služby o Telefonickou krizovou pomoc. Jedná se o sociální službu registrovanou dle zákona č. 108/2006 Sb. Cílem této služby je pomoci klientovi prostřednictvím telefonického rozhovoru s vyškoleným pracovníkem vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory v rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé situace a předcházet dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví a života. Velkou výhodou této služby je úzká návaznost na další sociální a zdravotní služby poskytované v CDZ.

A jak konkrétně služba funguje?

Služba je tu pro Vás nepřetržitě 24 hodin denně.  Jsme připraveni Vám naslouchat, poskytnout informace, hledat společně s Vámi cestu, jak nepříznivou situaci zvládnout. Můžete se na nás obrátit například pokud: Prožíváte složitou situaci a potřebujete si o tom promluvit? Máte obavy o své duševní zdraví? Trpíte duševním onemocněním a potřebujete se zeptat? Trápí Vás úzkost, smutek, zažíváte něco, s čím si nevíte rady? Potřebujete o své složité situaci s někým mluvit?  Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci najít cestu k druhým? Pečujete o duševně nemocného a potřebovali byste si o tom promluvit? Potřebujete pro řešení své situace informace? Potřebujete pomoci se zprostředkováním nějaké služby? Pokud budete souhlasit, pomůžeme Vám i zprostředkovat potřebnou pomoc. Váš věk ani místo, odkud voláte, není rozhodující. Budeme rádi, pokud budeme vědět, s kým mluvíme, není to ale podmínkou. Službu můžete čerpat i zcela anonymně nebo si např. určit nějakou přezdívku, kterou budeme užívat.  

Pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. To znamená, že bez Vašeho souhlasu nebudou žádné informace z rozhovoru s Vámi s nikým dalším sdílet.  Výjimku tvoří situace, ve kterých jsou ze zákona povinni jednat.

Služba je poskytována zdarma. Volající hradí běžnou cenu telefonního hovoru.  Pokud Vám finanční situace brání v tom, abyste mohli čerpat službu, upozorněte pracovníka a požádejte ho, aby Vám zavolal zpět. Maximální doba 1 hovoru je 60 minut.  Službu můžete využít opakovaně, pokud je to nezbytné.  

Krizová linka CDZ: 702 256 762

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Leták TKP.pdf)Leták TKP.pdf[ ]1514 Kb9.3.2021 13:48
 
Jak požádat o sociální byt v praxi? Co všechno je k žádosti potřeba dodat? PDF Tisk Email
Pátek, 11 Září 2020 05:46
 1. Telefonicky nebo osobně kontaktovat sociální pracovnici při MěÚ ve Svobodě nad Úpou. Domluvit si termín osobní schůzky. Kontakt na soc. pracovnici: 499 871 105, 734 310 989 nebo prostřednictvím emailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 2. Na osobní schůzku sebou donést: Občanský průkaz. Doklady o všech svých příjmech za posledních 12 měsíců!! Aktuální nájemní smlouvu nebo doklad o tom, že jste vlastníkem bytu nebo domu. Doklady o všech dávkách, které jste za posledních 12 měsíců pobírali. Zbývající dokumenty budou záležet na Vaší osobní situaci. Vše, co bude potřeba ještě doložit, se domluvíte na osobní schůzce se sociální pracovnicí.
 3. Na schůzce se sociální pracovnicí Vám bude vysvětlena aktuální problematika sociálních bytů. Podmínky zařazení Vaší žádosti do pořadníku žadatelů. Sociální pracovnice Vám vysvětlí základní podmínky bydlení v sociálních bytech. Seznámí Vás se všemi dokumenty, které budou potřeba vyplnit. Sdělí navazující postup.
 4. Po dodání všech potřebných dokladů, vyplnění žádosti a podepsání veškerých podkladů se s Vámi sociální pracovnice domluví na sociálním šetření ve Vaší domácnosti, kde bude ověřen skutečný stav Vašeho aktuálního bydlení.
 5. Poté bude Vaše žádost obodována a v případě splnění všech stanovených podmínek bude Vaše žádost zařazena do pořadníku žadatelů. O této skutečnosti budete písemně informováni.
 6. V případě uvolnění některých ze sociálních bytů budou vyhodnoceny všechny žádosti v pořadníku. Zejména se bude brát v potaz aktuálnost Vaší sociální a bytové nouze, schopnost úhrad daného bytu atd. (viz. Pravidla pro přidělování a užívání bytů - Pravidla orgánů města č.1/2020)
 7. Pokud bude Vaše žádost vyhodnocena jako ta, která by byla vhodná pro daný volný byt, budete písemně a telefonicky osloveni, abyste se dostavili na MěÚ. Zde budete mít možnost se sociální pracovnicí zvážit, jestli Váš zájem stále trvá atd.
 8. Sociální pracovnice předloží RM doporučení na obsazení daného volného bytu. RM vydá rozhodnutí. O výsledku budete informováni písemně i ústně. Následně s Vámi bude domluven termín sepsání nájemní smlouvy a vysvětleny další detaily postupu užívání sociálního bytu.

Základem bydlení v sociálních bytech je spolupráce se sociální pracovnicí. Jedná se zejména o podporu každého klienta v takové míře, aby byl dotyčný schopen se osamostatnit, zajistit si pravidelné příjmy, získat zaměstnání, naučil se hradit pravidelné platby spojené s bydlením, komunikoval s případnými věřiteli, dodržoval splátkové kalendáře, naučil se hospodařit se svými dostupnými finančními prostředky, navázal vztahy se svou rodinou, seznámil se s přijatelnými možnostmi využití svého volného času, v případě potřeby vyhledal odbornou zdravotní péči a dokázal se začlenit  do běžné společnosti.

 
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění PDF Tisk Email
Úterý, 07 Červenec 2020 11:08

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

 

Oprávněný/á             = ten, kdo je příjemcem důchodových dávek.

Zvláštní příjemce       = ten, kdo je ustanoven obecním úřadem k tomu, aby přebíral dávky důchodového pojištění za oprávněného.

 

Pokud je někdo příjemcem dávky důchodového pojištění „OPRÁVNĚNÝ“ (tzn. je mu zasílán starobní, invalidní, sirotčí nebo vdovský či vdovecký důchod) a není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen tyto výše uvedené dávky sám převzít, aby si zajistil základní životní potřeby (např. úhrada nájemného, SIPO, pobytu v zařízení, potravinové nákupy, hygienu atd.), může místně příslušný obecní úřad na základě žádosti ustanovit osobu, která bude za tohoto člověka přebírat jeho důchod.

Místně příslušným obecním úřadem se rozumí ten obecní úřad, kde je oprávněný trvale bytem (tzn. pro naši oblast platí: ten, kdo nemůže přebírat dávky důchodového pojištění = oprávněný, musí být hlášen k trvalému pobytu ve Svobodě nad Úpou, aby rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce mohl vydat Městský úřad ve Svobodě nad Úpou)

Zvláštního příjemce lze podle § 118 odst.3 zákona č. 582/1991 Sb. ustanovit pouze v těchto třech případech:

 • Výplatou dávky dosavadnímu příjemci by se zřejmě nedosáhlo účelu, ke kterému má dávka sloužit.
 • Byly by poškozovány zájmy osob, které je oprávněný povinen vyživovat.
 • Nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat.

 

Příklad z praxe: Máte maminku v důchodovém věku, která doposud žila sama ve své domácnosti. Prodělala mozkovou příhodu. Je dlouhodobě hospitalizována v nemocnici. Po mozkové příhodě není schopna se již podepsat a převzít od pošťačky svůj důchod, který díky tomu leží na místní pobočce České pošty a nemůže jej nikdo vyzvednout. Maminka je stále svéprávná. Tzn. nemá opatrovníka. Doposud si vše zařizovala sama. Lékaři Vám sdělili, že zdravotní stav maminky se zhoršil natolik, že se již nebude moci vrátit do své původní domácnosti. Vy potřebujete uhradit veškeré platby spojené s domácností Vaší maminky (nájemné, SIPO, povinné platby jako jsou např. splátky dluhu, úhrada poplatku za svoz odpadu, internet, vodné a stočné atd.). Potřebujete si vyzvednout důchod své maminky a uhradit všechny výše uvedené platby. Pošta Vám důchod však nevydá. V takovém případě je na zvážení podání podnětu/žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu Vaší maminky. Co to pro Vás v běžném životě znamená?

 

 1. Musíte se dostavit na MěÚ ve Svobodě nad Úpou, kde v kanceláři sociální pracovnice je k dispozici formulář žádosti/podnětu k zahájení řízení o ustanovení zvláštního příjemce (viz. vzor žádosti/podnětu níže)
 2. V případě zájmu o ustanovení zvláštního příjemce, vyplníte přímo v kanceláři sociální pracovnice žádost/podnět k zahájení daného řízení. Tuto žádost/podnět si osobně podepíšete. Sebou je potřeba přinést: svůj občanský průkaz, iniciály toho, kdo není schopen převzít dávky důchodového pojištění = oprávněného a aktuální zprávu o zdravotním stavu oprávněného.
 3. Dále Vám dá sociální pracovnice podepsat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který je třeba mít ve spise vzhledem ke GDPR.
 4. Sociální pracovnice Vám vysvětlí celý průběh řízení o ustanovení zvláštního příjemce a předá Vám formulář, který musíte nechat potvrdit lékařem, jenž zná aktuální zdravotní stav toho, kdo nemůže převzít dávky důchodového pojištění - oprávněného (praktický lékař, lékař v nemocnici, kde je jmenovaný/á hospitalizován/a, lékař v zařízení, kde je dotyčný/á umístěn/a)
 5. S vyplněným formulářem se opět dostavíte na MěÚ ve Svobodě nad Úpou, kde si sociální pracovnice převezme vyplněný formulář od lékaře.
 6. Poté sociální pracovnice osobně navštíví dotyčnou/ného, zda je pravdivé tvrzení o jeho /její aktuálním zdravotním stavu – provede sociální šetření.
 7. V případě, že jmenovaný/á opravdu není schopen/a přebírat své příjmy, ani se podepsat nebo hospodařit s finančními prostředky tak, aby se dosáhlo účelů, ke kterým má dávka důchodového pojištění sloužit, musí sociální pracovník ustanovit dotyčnému opatrovníka pro řízení. Což může být kdokoliv z rodiny oprávněného nebo třetí osoba, která bude hájit zájmy a práva oprávněné/ho v daném řízení. Na základě těchto skutečností nechá sociální pracovnice žadatele, aby navrhl osobu, která by mohla vykonávat pozici opatrovníka pro řízení. Následně si ověří, zda je tato osoba osobou vhodnou. Poté vydá rozhodnutí o ustanovení opatrovníka pro řízení, který bude mít povinnost přebírat formální záležitosti za oprávněného a hájit jeho zájmy a práva v daném řízení.
 8. Poté sociální pracovnice vypracuje rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce, které je předáno jak žadateli, tak opatrovníkovi pro řízení. Oba mají možnost se proti rozhodnutí odvolat. V případě, že se oba chtějí vzdát práva na odvolání již při předání rozhodnutí, nabude rozhodnutí právní moci následujícím dnem.
 9. Pravomocné rozhodnutí se musí zaslat na centrálu ČSSZ se sídlem: Křížová 25, Praha 5. S rozhodnutím je dobré zaslat na ČSSZ také žádost jakým způsobem si zvláštní příjemce přeje zasílat důchodové dávky oprávněného. Zda si přeje zasílat finanční prostředky oprávněného složenkou či na svůj účet. V případě zasílání na účet je třeba souběžně s pravomocným rozhodnutím zaslat na ČSSZ také vyplněný formulář „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účet“ (viz. vzor níže) 

 

Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce lze zrušit na základě těchto skutečností:

 • odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven (např. došlo ke zlepšení zdravot. stavu nebo došlo k omezení svéprávnosti oprávněného – poté opatrovník přebírá i oblast hospodaření s fin. prostředky za zvláštního příjemce)
 • smrtí oprávněného
 • ustanovený zvláštní příjemce neplní některou z povinností zvláštního příjemce uvedené v ust. § 118 odst. 4 (např. nehospodaří s fin. prostředky oprávněného tak, jak má – nehradí za něj povinné platby, nekomunikuje s úřadem, který rozhodnutí vydal atd.)

 

Rozhodnutí o zrušení zvláštního příjemce musí opět vydat místně příslušný obecní úřad.  

 

Zpracovala: sociální pracovnice: Iva Jaklová

 
Co znamená být omezený ve svéprávnosti a mít opatrovníka? PDF Tisk Email
Úterý, 26 Listopad 2019 09:42

Co znamená být omezený ve svéprávnosti a mít opatrovníka?

 

Co je Svéprávnost? Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastní práva a zavazovat se k povinnostem (právnímu jednání). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilost nabývá každý z nás dovršením osmnáctého roku života.

Pokud ve své rodině nebo ve svém okolí máte někoho, kdo trpí duševním onemocněním, není schopen se sám o sebe postarat, hospodařit s finančními prostředky, mít reálný pohled na svůj zdravotní stav nebo je závislý na pomoci druhé osoby při jednání s úřady, je na zvážení podání podnětu nebo návrhu Okresnímu soudu na zahájení řízení o omezení svéprávnosti takového člověka.

Duševní onemocnění může mít různé podoby. Může se jednat o mentální retardaci, různé poruchy osobnosti, psychózy, maniodepresivní stavy, schizofrenie atd.  Onemocnění mohou být vrozená nebo získaná v průběhu života např. úrazem, vlivem hormonálních změn (puberta, porod..), dlouhotrvajícím stresem atd. Podnětem pro rozvoj takového onemocnění může být v dnešní době cokoliv. Výše uvedené situace se mohou přihodit komukoliv z nás. Poté je potřeba zvážit, zda nemoc člověka ovlivňuje natolik, že není schopen sám za sebe jednat a potřebuje někoho, kdo by mu pomáhal s každodenními starostmi (opatrovníka).

Pokud u takto nemocného nezabírají léky ani různé terapie nebo hospitalizace, stav je dlouhodobý a člověk je stále nesoběstačný, máte možnost danou situaci řešit podáním návrhu (nebo podnětu) na omezení svéprávnosti.  O omezení svéprávnosti vždy rozhoduje soud. Ten vydává rozsudek, v jakých oblastech potřebuje „nemocný člověk“ pomoci. Zda pouze s finanční stránkou nebo i s věcmi týkající se zdraví, jednání s úřady, rodičovskou odpovědností atd.

Jak tedy probíhá celé řízení o omezení svéprávnosti? Jak dlouho trvá a kdo se k řízení vyjadřuje?

Průběh řízení o omezení svéprávnosti

 

 1. Podání podnětu nebo návrhu – podnět/návrh může podat kdokoliv. Tzn. příbuzní, známí, kamarádi, sousedé, praktický lékař, psychiatr, PČR, Psychiatrická nemocnice, Městský úřad atd. Ukázka podnětu/návrhu ( odkaz na návrh/podnět )
 2. Soud zváží, zda je důvod k zahájení řízení. „Nemocný“, na kterého je podnět/návrh podán, musí trpět duševní poruchou, aby u něj mohlo být zahájeno řízení o omezení svéprávnosti.
 3. Soud zašle v kopii podnět/návrh tomu, koho se řízení týká („nemocnému“). Má možnost se k němu vyjádřit.
 4. Soud ustanoví soudního znalce z oboru psychiatrie.
 5. Znalec dostane 6-8 týdenní lhůtu na vypracování znaleckého posudku. Vyzve písemně „nemocného“, aby se dostavil osobně do jeho ordinace a podrobil se znaleckému posudku. Pokud tak neučiní „nemocný“ dobrovolně, má znalec možnost jej vyzvat celkem 3x. Pokud se nedostaví ani jednou, oznámí znalec soudu danou skutečnost. Soud přistoupí k odvozu „nemocného“ (za asistence PČR do jednoho z ústavních zařízení: PN Komonosy, PN Bohnice, PN Havlíčkův Brod atd.), kam posléze dojede osobně soudní znalec. Provede znalecký posudek, vypracovaný jej zašle soudu. „Nemocný“ je v léčebně držen na uzavřeném odd. Po znaleckém posudku je propuštěn zpět domů.
 6. Soud obdrží od znalce znalecký posudek – nařídí soudní jednání, kde je přítomen „nemocný“, navrhovatel, státní zástupce, soudce a soudní znalec.
 7. V jednací síni se rozhoduje o rozsahu omezení. Zda bude omezení stanoveno na finanční prostředky, zdravotní stránku, volební právo, rodičovskou odpovědnost, jednání s úřady atd. Dále se souběžně s rozsahem omezení ustanovuje opatrovník. Soud hledá, kdo by byl ochoten a schopen vykonávat funkci opatrovníka. Musí se jednat o osobu, která nemá dluhy, má čistý trestný rejstřík a která projevuje o „nemocného“ zájem. Vždy má přednost ustanovení rodinného příslušníka. Může to být kdokoliv z příbuzných, přátel, sousedů atd. Až poslední variantou je ustanovení opatrovníka veřejného. Tzn. Obce, kde se „nemocný“ zdržuje fyzicky.
 8. Po vydání rozsudku se můžou účastníci řízení vzdát práva na odvolání – rozsudek nabyde právní moci okamžitě v jednací síni a poté se čeká jen na písemné doručení. Nebo si přítomní ponechají lhůtu pro možnost odvolání a rozsudek bude doručen písemnou formou. Po doručení bude mít každý z účastníků 15 dní na odvolání od data převzetí rozsudku.
 9. Po nabytí právní moci rozsudku a obdržení listiny o ustanovení opatrovníka, má opatrovník za povinnost zajistit svého opatrovance („nemocného“). Tzn. zjistit si o něm vše ohledně jeho příjmů, výdajů, financí, dluhů, exekucí, pracovního zařazení, důchodu, PnP, bydlení, nákupů, oblečení, jídla atd. Dle rozsahu omezení opatrovník poskytuje opatrovanci potřebnou péči a ochranu.
 10. 10.   Všude, kde opatrovník potřebuje za opatrovance jednat (banky, úřady, soudy, lékař atd.), se opatrovník prokazuje pravomocným rozsudkem a listinou o ustanovení opatrovníka!!!

 

K omezení svéprávnosti člověka dochází zejména pro ochranu duševně nemocného, jenž bývá velmi často v reálném životě zneužíván k půjčkám, krádežím a jiným nekalostem. Sám „nemocný“ není schopen se (ve většině případů) bránit proti tlaku okolí. Není schopen si sám vyřídit základní věci potřebné k běžnému životu. Z těchto důvodů soud ustanovuje opatrovníka, který může „nemocnému“ pomoci. Může se ale stát, že „nemocný“ se za pomoci svého opatrovníka naučí sám o sebe postarat. Jeho zdravotní stav se (pomocí nastavené léčby) stabilizuje. V takovém případě každý, kdo je omezen ve svéprávnosti, může jednou za rok podat soudu návrh na vrácení svéprávnosti. V takovém případě je znovu zahájeno řízení, kdy soud zjišťuje, zda tomu tak opravdu je a člověk již opatrovníka pro svůj běžný život opravdu nepotřebuje. Pokud došlo ke zlepšení stavu, soud člověku svéprávnost vrátí.

V případě ale duševně nemocný pomoc opatrovníka stále potřebuje k běžným záležitostem každodenního života, má soud za povinnost každých 5 let zdravotní stav člověka přezkoumat. Tzn. Že omezení svéprávnosti není stav, který by trval od vynesení rozsudku až do konce života. Může dojít k navrácení svéprávnosti nebo zúžení oblastí, na které je člověk omezen. Vše záleží na hloubce duševního onemocnění a schopnosti nemocného spolupracovat s opatrovníkem.

Bližší  informace a vysvětlení získáte u sociální pracovnice na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou.

 

Vypracovala Iva Jaklová, DiS.

 
Celodenní kompletní péče PDF Tisk Email
Pátek, 18 Říjen 2019 08:49

Co dělat, když někdo z Vašich příbuzných, známých či blízkých onemocnění tak, že se již není schopen sám o sebe postarat a vy chcete pomoci s výběrem zařízení, jenž nabízí celodenní kompletní péči (s domovem důchodců/domovem pro seniory) ? Více informací v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Celodenní kompletní péče.pdf)Celodenní kompletní péče.pdf[ ]103 Kb18.10.2019 08:51
 
Práce při invalidním důchodu či zdravotním omezení PDF Tisk Email
Pondělí, 07 Říjen 2019 06:28

Pokud pobíráte invalidní důchod, nemusíte být odkázaní pouze na tento příjem. Můžete si přivydělat. A to nejen u běžných zaměstnavatelů v běžných pracovních podmínkách. Na dnešním trhu práce je možnost pro občany, jenž jsou v různém stupni invalidity, domluvit si pracovní poměr, který bude přizpůsoben Vašemu handicapu. Takovou možnost Vám dnes nabízejí instituce, které se nazývají chráněné dílny. Více informací v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Chráněné dílny.pdf)Chráněné dílny.pdf[ ]68 Kb7.10.2019 06:30
 
Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné - I.C.E. karta - PDF Tisk Email
Středa, 18 Září 2019 06:06

Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné

- I.C.E. karta -

I.C.E.karta = Seniorská obálka vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a krajské samosprávy v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.

 

Co je seniorská obálka a jak může pomoci?

Název obálky  - I.C.E. karta - vznikl ze spojení „In Case of Emergency“, což může v překladu znamenat „karta pro případ naléhavé pomoci“, v případě nouze. Jedná se o tiskopis, který je určený především seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám, žijícím v domácím prostředí, a to pro řešení krizových situací, jako je zhoršení zdravotního stavu nebo potřeba naléhavé pomoci. 

V takových chvílích člověk bývá často rozrušený, nesoustředěný a nedokáže reagovat ani odpovídat na otázky záchranářů, hasičů či policie. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc proto může být právě dobře vyplněná I.C.E. karta - Seniorská obálka.

Vyplnění tiskopisu si může zajistit každý sám, případně za podpory blízkých osob. Při vyplňování se postupuje podle návodu, který je velmi jednoduchý. Pro fungování v praxi je důležité, aby uvedené informace byly co nejaktuálnější.

Vyplněný tiskopis je třeba složit do tvaru obálky, která se ukládá na viditelné místo v domácnosti. Složky integrovaného záchranného systému doporučují pro tento účel především vnitřní stranu vstupních dveří do bytu, případně dveře lednice. Pro bezpečné uchování obálky můžete použít plastový obal a k jeho připevnění oboustrannou lepicí pásku.

 

Jak obálku získat?

Pořízení tiskopisu je ZDARMA. Můžete si jej stáhnout a vyplnit v domácím prostředí (viz. odkaz níže) nebo si již vytištěný tiskopis vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou.

 

Tiskopis i návod k vyplnění si můžete stáhnout zde:

Seniorská obálka – tiskopis

Seniorská obálka – návod k vyplnění

 

Myslete na své bezpečí či bezpečí svých blízkých a přijďte si pro I.C.E. kartu – Seniorskou obálku.

 

 

 
Co se skrývá pod pojmem INSOLVENCE a jak o ni požádat? PDF Tisk Email
Úterý, 27 Srpen 2019 13:24

Aktuality v insolvenci od června 2019. Více informací v příloze ...

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Co se skrývá pod pojmem insolvence.pdf)Co se skrývá pod pojmem insolvence.pdf[ ]91 Kb27.8.2019 13:25
 
Podrobné informace o Parkovacím průkazu pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a Průkazu osoby se zdravotním postižením PDF Tisk Email
Úterý, 13 Srpen 2019 12:26

V příloze najdete podrobné informace k tématům uvedeným v nadpise

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Parkovaci_prukaz_2019.pdf)Parkovaci_prukaz_2019.pdf[ ]226 Kb13.8.2019 12:28
Stáhnout tento soubor (Prukazky_2019.pdf)Prukazky_2019.pdf[ ]120 Kb13.8.2019 12:28
 
Sociálně-právní ochrana dětí PDF Tisk Email
Středa, 17 Červenec 2019 12:39

V příloze jsou k dispozici Kritéria standardů sociálně - právní ochrany dětí v rozsahu odpovídajím požadavku zachování kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Standardy Ospod na web 2019.pdf)Kritéria standardů sociálně - právní ochrany[ ]258 Kb17.7.2019 12:42
 
Co je sociální práce ??? PDF Tisk Email
Úterý, 16 Červenec 2019 01:00
Základní informace o sociální práci u nás na radnici najdete v příloze včetně kontaktu na sociální pracovnici paní Ivu Jaklovou, DiS.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Co je socialni prace.pdf)Sociální práce - informace[ ]225 Kb2.8.2019 07:42