Úvod Sociální záležitosti
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
Sociální záležitosti
MPSV: Aktuální informace pro rodiče – postup při žádosti o ošetřovné z důvodů uzavření škol od 14.10.2020 PDF Tisk Email
Úterý, 20 Říjen 2020 05:26

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna. 

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul. 

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele. 

Další Informace naleznete níže na obrázku a v otázkách a odpovědích!1. Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 podle aktuálně připravované právní úpravy? 

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

 • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let)
 • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky.

 

2. Budou mít nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ? 

Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

 

3. Budou mít nárok na ošetřovné OSVČ? 

Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Navrhovaná právní úprava ani teď s ošetřovným pro OSVČ ze systému nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ) nepočítá.

 

4. Kdy si mohu požádat o ošetřovné? 

Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

 

5. Jaký formulář musím vyplnit? 

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu).

 

6. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat? 

Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání.

 

7. V jaké výši mi bude ošetřovné vyplaceno? 

Podle navrhované právní úpravy bude výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační výši dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud bude schválena i minimální denní výše ošetřovného ve výši 400 Kč, bude denní výše dávky činit 400 Kč v případě plného úvazku tam, kde by po výpočtu byla dávka nižší.

 

8. Kdy mi bude ošetřovné vyplaceno? 

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. Znovu však upozorňujeme, že případné podávání žádostí na stávajících tiskopisech je předčasné a nezajistí dřívější vyplacení dávky. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat prostřednictvím zaměstnavatele až po skončení měsíce října.

 

9. Bude opět možné se střídat v péči o dítě, jako tomu bylo na jaře? 

Ano. Obdobně jako v jarních měsících bude podle navrhované právní úpravy možné se neomezeně střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou a stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudete moci střídat v průběhu stejného dne.


Přílohy:
Stáhnout tento soubor (ošetřovné.pdf)ošetřovné.pdf[ ]192 Kb20.10.2020 05:29
 
Jak požádat o sociální byt v praxi? Co všechno je k žádosti potřeba dodat? PDF Tisk Email
Pátek, 11 Září 2020 04:46
 1. Telefonicky nebo osobně kontaktovat sociální pracovnici při MěÚ ve Svobodě nad Úpou. Domluvit si termín osobní schůzky. Kontakt na soc. pracovnici: 499 871 105, 734 310 989 nebo prostřednictvím emailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 2. Na osobní schůzku sebou donést: Občanský průkaz. Doklady o všech svých příjmech za posledních 12 měsíců!! Aktuální nájemní smlouvu nebo doklad o tom, že jste vlastníkem bytu nebo domu. Doklady o všech dávkách, které jste za posledních 12 měsíců pobírali. Zbývající dokumenty budou záležet na Vaší osobní situaci. Vše, co bude potřeba ještě doložit, se domluvíte na osobní schůzce se sociální pracovnicí.
 3. Na schůzce se sociální pracovnicí Vám bude vysvětlena aktuální problematika sociálních bytů. Podmínky zařazení Vaší žádosti do pořadníku žadatelů. Sociální pracovnice Vám vysvětlí základní podmínky bydlení v sociálních bytech. Seznámí Vás se všemi dokumenty, které budou potřeba vyplnit. Sdělí navazující postup.
 4. Po dodání všech potřebných dokladů, vyplnění žádosti a podepsání veškerých podkladů se s Vámi sociální pracovnice domluví na sociálním šetření ve Vaší domácnosti, kde bude ověřen skutečný stav Vašeho aktuálního bydlení.
 5. Poté bude Vaše žádost obodována a v případě splnění všech stanovených podmínek bude Vaše žádost zařazena do pořadníku žadatelů. O této skutečnosti budete písemně informováni.
 6. V případě uvolnění některých ze sociálních bytů budou vyhodnoceny všechny žádosti v pořadníku. Zejména se bude brát v potaz aktuálnost Vaší sociální a bytové nouze, schopnost úhrad daného bytu atd. (viz. Pravidla pro přidělování a užívání bytů - Pravidla orgánů města č.1/2020)
 7. Pokud bude Vaše žádost vyhodnocena jako ta, která by byla vhodná pro daný volný byt, budete písemně a telefonicky osloveni, abyste se dostavili na MěÚ. Zde budete mít možnost se sociální pracovnicí zvážit, jestli Váš zájem stále trvá atd.
 8. Sociální pracovnice předloží RM doporučení na obsazení daného volného bytu. RM vydá rozhodnutí. O výsledku budete informováni písemně i ústně. Následně s Vámi bude domluven termín sepsání nájemní smlouvy a vysvětleny další detaily postupu užívání sociálního bytu.

Základem bydlení v sociálních bytech je spolupráce se sociální pracovnicí. Jedná se zejména o podporu každého klienta v takové míře, aby byl dotyčný schopen se osamostatnit, zajistit si pravidelné příjmy, získat zaměstnání, naučil se hradit pravidelné platby spojené s bydlením, komunikoval s případnými věřiteli, dodržoval splátkové kalendáře, naučil se hospodařit se svými dostupnými finančními prostředky, navázal vztahy se svou rodinou, seznámil se s přijatelnými možnostmi využití svého volného času, v případě potřeby vyhledal odbornou zdravotní péči a dokázal se začlenit  do běžné společnosti.

 
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Červenec 2020 11:00


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na služby v oblasti sociálně-právního poradenství poskytované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Trutnov.

 

POSKYTUJEME:

 • Odborné sociálně-právní poradenství, tj. poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, například: řešení důchodů, příspěvků na péči, příspěvků na motorové vozidlo, průkazů TP, ZTP a ZTP/P, pomoci s vyřízením služeb pro seniory, způsobilosti k právním úkonům aj.
 • Bezplatné odborné právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (zajišťuje externí  odborník).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, včetně informace o možnostech získání těchto pomůcek.
 • Zprostředkování kontaktu na další návazné služby, odborníky, odborná pracoviště, instituce ad.
 • Prodej baterií a koncovek do naslouchacích aparátů pro osoby se sluchovým postižením.
 • Prodej násadců na berle (2 velikosti)
 • Distribuce Euroklíčů 

 

Otevírací doba:   pondělí a středa  8:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hodin

                          úterý a čtvrtek     8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 hodin

                          pátek                  8:00 – 12:00  13:00 – 14:00 hodin

 

Z provozních důvodů otevřeno 7. 7. -  31. 7. 2020 otevřeno od 8:00 do 12:00 hodin!!

 

Najdete nás na adrese: Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením

                                    Horská 5/1, Trutnov  (budova naproti autobusovému nádraží)

2. patro,  číslo dveří 328 a 329,  tel. 499 813 032

Mgr. Iveta Karlecová, vedoucí CIOZP Trutnov

 
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění PDF Tisk Email
Úterý, 07 Červenec 2020 10:08

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

 

Oprávněný/á             = ten, kdo je příjemcem důchodových dávek.

Zvláštní příjemce       = ten, kdo je ustanoven obecním úřadem k tomu, aby přebíral dávky důchodového pojištění za oprávněného.

 

Pokud je někdo příjemcem dávky důchodového pojištění „OPRÁVNĚNÝ“ (tzn. je mu zasílán starobní, invalidní, sirotčí nebo vdovský či vdovecký důchod) a není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen tyto výše uvedené dávky sám převzít, aby si zajistil základní životní potřeby (např. úhrada nájemného, SIPO, pobytu v zařízení, potravinové nákupy, hygienu atd.), může místně příslušný obecní úřad na základě žádosti ustanovit osobu, která bude za tohoto člověka přebírat jeho důchod.

Místně příslušným obecním úřadem se rozumí ten obecní úřad, kde je oprávněný trvale bytem (tzn. pro naši oblast platí: ten, kdo nemůže přebírat dávky důchodového pojištění = oprávněný, musí být hlášen k trvalému pobytu ve Svobodě nad Úpou, aby rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce mohl vydat Městský úřad ve Svobodě nad Úpou)

Zvláštního příjemce lze podle § 118 odst.3 zákona č. 582/1991 Sb. ustanovit pouze v těchto třech případech:

 • Výplatou dávky dosavadnímu příjemci by se zřejmě nedosáhlo účelu, ke kterému má dávka sloužit.
 • Byly by poškozovány zájmy osob, které je oprávněný povinen vyživovat.
 • Nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat.

 

Příklad z praxe: Máte maminku v důchodovém věku, která doposud žila sama ve své domácnosti. Prodělala mozkovou příhodu. Je dlouhodobě hospitalizována v nemocnici. Po mozkové příhodě není schopna se již podepsat a převzít od pošťačky svůj důchod, který díky tomu leží na místní pobočce České pošty a nemůže jej nikdo vyzvednout. Maminka je stále svéprávná. Tzn. nemá opatrovníka. Doposud si vše zařizovala sama. Lékaři Vám sdělili, že zdravotní stav maminky se zhoršil natolik, že se již nebude moci vrátit do své původní domácnosti. Vy potřebujete uhradit veškeré platby spojené s domácností Vaší maminky (nájemné, SIPO, povinné platby jako jsou např. splátky dluhu, úhrada poplatku za svoz odpadu, internet, vodné a stočné atd.). Potřebujete si vyzvednout důchod své maminky a uhradit všechny výše uvedené platby. Pošta Vám důchod však nevydá. V takovém případě je na zvážení podání podnětu/žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu Vaší maminky. Co to pro Vás v běžném životě znamená?

 

 1. Musíte se dostavit na MěÚ ve Svobodě nad Úpou, kde v kanceláři sociální pracovnice je k dispozici formulář žádosti/podnětu k zahájení řízení o ustanovení zvláštního příjemce (viz. vzor žádosti/podnětu níže)
 2. V případě zájmu o ustanovení zvláštního příjemce, vyplníte přímo v kanceláři sociální pracovnice žádost/podnět k zahájení daného řízení. Tuto žádost/podnět si osobně podepíšete. Sebou je potřeba přinést: svůj občanský průkaz, iniciály toho, kdo není schopen převzít dávky důchodového pojištění = oprávněného a aktuální zprávu o zdravotním stavu oprávněného.
 3. Dále Vám dá sociální pracovnice podepsat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který je třeba mít ve spise vzhledem ke GDPR.
 4. Sociální pracovnice Vám vysvětlí celý průběh řízení o ustanovení zvláštního příjemce a předá Vám formulář, který musíte nechat potvrdit lékařem, jenž zná aktuální zdravotní stav toho, kdo nemůže převzít dávky důchodového pojištění - oprávněného (praktický lékař, lékař v nemocnici, kde je jmenovaný/á hospitalizován/a, lékař v zařízení, kde je dotyčný/á umístěn/a)
 5. S vyplněným formulářem se opět dostavíte na MěÚ ve Svobodě nad Úpou, kde si sociální pracovnice převezme vyplněný formulář od lékaře.
 6. Poté sociální pracovnice osobně navštíví dotyčnou/ného, zda je pravdivé tvrzení o jeho /její aktuálním zdravotním stavu – provede sociální šetření.
 7. V případě, že jmenovaný/á opravdu není schopen/a přebírat své příjmy, ani se podepsat nebo hospodařit s finančními prostředky tak, aby se dosáhlo účelů, ke kterým má dávka důchodového pojištění sloužit, musí sociální pracovník ustanovit dotyčnému opatrovníka pro řízení. Což může být kdokoliv z rodiny oprávněného nebo třetí osoba, která bude hájit zájmy a práva oprávněné/ho v daném řízení. Na základě těchto skutečností nechá sociální pracovnice žadatele, aby navrhl osobu, která by mohla vykonávat pozici opatrovníka pro řízení. Následně si ověří, zda je tato osoba osobou vhodnou. Poté vydá rozhodnutí o ustanovení opatrovníka pro řízení, který bude mít povinnost přebírat formální záležitosti za oprávněného a hájit jeho zájmy a práva v daném řízení.
 8. Poté sociální pracovnice vypracuje rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce, které je předáno jak žadateli, tak opatrovníkovi pro řízení. Oba mají možnost se proti rozhodnutí odvolat. V případě, že se oba chtějí vzdát práva na odvolání již při předání rozhodnutí, nabude rozhodnutí právní moci následujícím dnem.
 9. Pravomocné rozhodnutí se musí zaslat na centrálu ČSSZ se sídlem: Křížová 25, Praha 5. S rozhodnutím je dobré zaslat na ČSSZ také žádost jakým způsobem si zvláštní příjemce přeje zasílat důchodové dávky oprávněného. Zda si přeje zasílat finanční prostředky oprávněného složenkou či na svůj účet. V případě zasílání na účet je třeba souběžně s pravomocným rozhodnutím zaslat na ČSSZ také vyplněný formulář „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účet“ (viz. vzor níže) 

 

Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce lze zrušit na základě těchto skutečností:

 • odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven (např. došlo ke zlepšení zdravot. stavu nebo došlo k omezení svéprávnosti oprávněného – poté opatrovník přebírá i oblast hospodaření s fin. prostředky za zvláštního příjemce)
 • smrtí oprávněného
 • ustanovený zvláštní příjemce neplní některou z povinností zvláštního příjemce uvedené v ust. § 118 odst. 4 (např. nehospodaří s fin. prostředky oprávněného tak, jak má – nehradí za něj povinné platby, nekomunikuje s úřadem, který rozhodnutí vydal atd.)

 

Rozhodnutí o zrušení zvláštního příjemce musí opět vydat místně příslušný obecní úřad.  

 

Zpracovala: sociální pracovnice: Iva Jaklová

 
Nabídka pomoci pro seniory a osoby se zdravotním postižením Tísňová péče PDF Tisk Email
Čtvrtek, 21 Květen 2020 05:44

Dovoluji si Vám představit nabídku hradecké společnosti Život Hradec Králové, která mě oslovila se svou nabídkou. Ponechávám na Vašem zvážení, zda by někdo z Vás nepotřeboval pro své blízké níže uvedené služby. 

Společnost Život Hradec Králové nabízí sociální služby jako je zajišťování či zprostředkování pomoci všem osobám, kterým hrozí ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Cílem dané společnosti je zajistit včasnou a adekvátní pomoc všem uživatelům, kteří se ocitnou v nenadálé tísňové situaci, ve které si nedokážou sami poradit a potřebují pomoc druhé osoby (viz. letáček – nabídka služeb) 

Iva Jaklová

Sociální pracovnice MěÚ Svoboda nad Úpou

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Nabídka služeb.pdf)Nabídka služeb.pdf[ ]674 Kb21.5.2020 05:45
 
Sociální poradenství PDF Tisk Email
Středa, 08 Duben 2020 10:30

V souvislosti s epidemiologickými opatřeními se uzavřely některé sociální služby. Služba odborného sociálního poradenství, která je anonymní a bezplatná, však zůstala zachována. Poskytování služby v době nouzového opatření vlády probíhá formou telefonických konzultací nebo e-mailovou korespondencí. V případě potřeby můžete využít těchto telefonních linek: viz přiložené soubory.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OP_plakát_A4 NOVÉ.pdf)OP_plakát_A4 NOVÉ.pdf[ ]737 Kb8.4.2020 10:32
Stáhnout tento soubor (Poradenství 2020.pdf)Poradenství 2020.pdf[ ]129 Kb8.4.2020 10:31
 
Centrum duševního zdraví Trutnov (CDZ) PDF Tisk Email
Čtvrtek, 06 Únor 2020 06:48

Rádi bychom Vás informovaly o novém zařízení, které vzniká v Trutnově již od podzimu roku 2018. Jedná se o Centrum duševního zdraví (CDZ). Budova by měla být kompletně dokončena v červenci 2020. Nachází se v místě, kde kdysi stával kulturní dům „NA NIVÁCH“ (tzn. navazuje na budovu organizace RIAPS). Více informací se dozvíze v přiloženém dokumentu.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Centrum duševního zdraví Trutnov.pdf)Centrum duševního zdraví Trutnov.pdf[ ]159 Kb6.2.2020 06:49
 
Navýšení rodičovského příspěvku od 1.1.2020 PDF Tisk Email
Úterý, 07 Leden 2020 08:18

Od 1.1.2020 došlo k navýšení rodičovského příspěvku z 220 000,-Kč na 300 000,-Kč. Změna výše tohoto příspěvku se týká zejména těch rodičů, kteří rodičovský příspěvek pobírali již před rokem 2020 a stále nevyčerpali celou stanovenou částku. (Ti, kterým nárok na rodičovský příspěvek nárok teprve vznikne – tzn. dítě ještě není narozené, nemusí nic měnit. Jejich nárok na vyšší rodičovský příspěvek bude automaticky napočítán při žádosti o výplatu rod. příspěvku). Jednotlivé úřady práce ČR zasílají již od 2.1.2020 informační dopisy o této změně. Nenajdete v nich však žádné žádosti, které byste si mohli doma vyplnit a zaslat zpět na ÚP.

V případě, že patříte mezi ty, kterým vznikl nárok na navýšení rodičovského příspěvku, můžete situaci řešit tímto jednoduchým způsobem. Po obdržení dopisu z Úřadu práce se v co nejbližší době:

 1. Dostavte na Úřad práce v Trutnově. Zde společně se zaměstnanci Úřadu práce můžete provést dopočet finančních prostředků, na které máte nárok po navýšení. (Můžete si jej dopočítat sami doma, dle zaslaného nového vyměřovacího základu, který Vám byl vypočítán ÚP a zaslán k rukám. Ne však všichni budou vědět, jak finance dle vyměřovacího základu dopočítat.) Rychlejší a přesnější variantou zůstává, že se osobně dostavíte na ÚP Trutnov, kde je zřízen funkční vyvolávací systém, na kterém si zvolíte tlačítko: RODIČOVSKÝ PŘISPĚVEK a vyčkáte na výzvu vyvolávacího systému.
 2. Následně s jednotlivou pracovnicí Úřadu práce vypočítáte (dle platného systému) přesnou částku, kterou budete moci ještě čerpat.
 3. Poté si zvolíte způsob čerpání finančních prostředků.

Všechny pracovnice Úřadu práce jsou (dle aktuálních informací) připraveny ochotně pomoci všem žadatelům. U každého žadatele se bude jednat o jinou částku, na kterou vznikne nárok. Musí se zohlednit vyměřovací základ daného žadatele a výše finančních prostředků, které byly do současnosti vyčerpány. Každá žádost se tedy bude posuzovat jednotlivě.

 

Kontakty na ÚP Trutnov:   Rodičovský příspěvek spadá do  oddělení SSP a dávek pěstounské péče:   https://www.uradprace.cz/kontakty-na-zamestnance-106

 

Vysvětlení z tisku:https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/dopis-urad-prace-cerpani-rodicovsky-prispevek-spocitat.A200102_164338_ekonomika_ven

 

Změny od 1.1.2020

Od 1.1.2020 nedochází ke změnám pouze u výše rodičovského příspěvku. Další změny, které nás v tomto roce čekají jsou stručně shrnuty na níže uvedeném odkaze. Pro Vaši informaci přikládám internetový odkaz: https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-a-novinky-roku-2020-v-kostce/

Sociální pracovnice : Iva Jaklová

 
Centrum pro integraci zdravotně postižených PDF Tisk Email
Úterý, 17 Prosinec 2019 09:29

Milí spoluobčané,

ráda bych Vás informovala o centru, které bylo zřízeno v Trutnově v budově bývalého Okresního úřadu (naproti autobusovému nádraží). Nachází se ve 2.patře na pravé straně budovy.

Jedná se o Centrum pro integraci zdravotně postižených, kde si lze zapůjčit několik často sháněných pomůcek či nechat opravit sluchadlo, zapůjčit Euroklíč atd. Obzvláště opravy sluchadel jsou velmi vítanou výjimečnou záležitostí, kdy nemusíte sluchadla zasílat na opravy do Prahy a následně dlouho čekat na vrácení, ale stačí navštívit pana Pačesného, jenž má dlouholeté zkušenosti s čištěním sluchadel, výměnou hadiček, prodejem baterií do sluchadel atd. Podrobnosti viz. leták, který pro Vás vypracovala zaměstnankyně daného centra paní Mgr. Iveta Karlecová.

Dovoluji si Vám (prostřednictvím letáčku) také přiblížit záležitost Euroklíče, který je právě v tomto zařízení zadarmo k zapůjčení. Věnujte těmto informacím, prosím, pozornost, neboť služby nabízené výše uvedeným centrem jsou opravdu velmi cenné.

Sociální pracovnice Iva Jaklová, DiS.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Letak_Centrum_pro_integraci_zdr.postizenych.pdf)Letak_Centrum_pro_integraci_zdr.postizenych.pdf[ ]380 Kb17.12.2019 09:39
Stáhnout tento soubor (Euroklic.pdf)Euroklic.pdf[ ]131 Kb17.12.2019 09:38
Stáhnout tento soubor (Centrum_pro integraci_zdravotne_ postizenych.pdf)Centrum_pro integraci_zdravotne_ postizenych.pdf[ ]153 Kb17.12.2019 09:38
 
Co znamená být omezený ve svéprávnosti a mít opatrovníka? PDF Tisk Email
Úterý, 26 Listopad 2019 08:42

Co znamená být omezený ve svéprávnosti a mít opatrovníka?

 

Co je Svéprávnost? Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastní práva a zavazovat se k povinnostem (právnímu jednání). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilost nabývá každý z nás dovršením osmnáctého roku života.

Pokud ve své rodině nebo ve svém okolí máte někoho, kdo trpí duševním onemocněním, není schopen se sám o sebe postarat, hospodařit s finančními prostředky, mít reálný pohled na svůj zdravotní stav nebo je závislý na pomoci druhé osoby při jednání s úřady, je na zvážení podání podnětu nebo návrhu Okresnímu soudu na zahájení řízení o omezení svéprávnosti takového člověka.

Duševní onemocnění může mít různé podoby. Může se jednat o mentální retardaci, různé poruchy osobnosti, psychózy, maniodepresivní stavy, schizofrenie atd.  Onemocnění mohou být vrozená nebo získaná v průběhu života např. úrazem, vlivem hormonálních změn (puberta, porod..), dlouhotrvajícím stresem atd. Podnětem pro rozvoj takového onemocnění může být v dnešní době cokoliv. Výše uvedené situace se mohou přihodit komukoliv z nás. Poté je potřeba zvážit, zda nemoc člověka ovlivňuje natolik, že není schopen sám za sebe jednat a potřebuje někoho, kdo by mu pomáhal s každodenními starostmi (opatrovníka).

Pokud u takto nemocného nezabírají léky ani různé terapie nebo hospitalizace, stav je dlouhodobý a člověk je stále nesoběstačný, máte možnost danou situaci řešit podáním návrhu (nebo podnětu) na omezení svéprávnosti.  O omezení svéprávnosti vždy rozhoduje soud. Ten vydává rozsudek, v jakých oblastech potřebuje „nemocný člověk“ pomoci. Zda pouze s finanční stránkou nebo i s věcmi týkající se zdraví, jednání s úřady, rodičovskou odpovědností atd.

Jak tedy probíhá celé řízení o omezení svéprávnosti? Jak dlouho trvá a kdo se k řízení vyjadřuje?

Průběh řízení o omezení svéprávnosti

 

 1. Podání podnětu nebo návrhu – podnět/návrh může podat kdokoliv. Tzn. příbuzní, známí, kamarádi, sousedé, praktický lékař, psychiatr, PČR, Psychiatrická nemocnice, Městský úřad atd. Ukázka podnětu/návrhu ( odkaz na návrh/podnět )
 2. Soud zváží, zda je důvod k zahájení řízení. „Nemocný“, na kterého je podnět/návrh podán, musí trpět duševní poruchou, aby u něj mohlo být zahájeno řízení o omezení svéprávnosti.
 3. Soud zašle v kopii podnět/návrh tomu, koho se řízení týká („nemocnému“). Má možnost se k němu vyjádřit.
 4. Soud ustanoví soudního znalce z oboru psychiatrie.
 5. Znalec dostane 6-8 týdenní lhůtu na vypracování znaleckého posudku. Vyzve písemně „nemocného“, aby se dostavil osobně do jeho ordinace a podrobil se znaleckému posudku. Pokud tak neučiní „nemocný“ dobrovolně, má znalec možnost jej vyzvat celkem 3x. Pokud se nedostaví ani jednou, oznámí znalec soudu danou skutečnost. Soud přistoupí k odvozu „nemocného“ (za asistence PČR do jednoho z ústavních zařízení: PN Komonosy, PN Bohnice, PN Havlíčkův Brod atd.), kam posléze dojede osobně soudní znalec. Provede znalecký posudek, vypracovaný jej zašle soudu. „Nemocný“ je v léčebně držen na uzavřeném odd. Po znaleckém posudku je propuštěn zpět domů.
 6. Soud obdrží od znalce znalecký posudek – nařídí soudní jednání, kde je přítomen „nemocný“, navrhovatel, státní zástupce, soudce a soudní znalec.
 7. V jednací síni se rozhoduje o rozsahu omezení. Zda bude omezení stanoveno na finanční prostředky, zdravotní stránku, volební právo, rodičovskou odpovědnost, jednání s úřady atd. Dále se souběžně s rozsahem omezení ustanovuje opatrovník. Soud hledá, kdo by byl ochoten a schopen vykonávat funkci opatrovníka. Musí se jednat o osobu, která nemá dluhy, má čistý trestný rejstřík a která projevuje o „nemocného“ zájem. Vždy má přednost ustanovení rodinného příslušníka. Může to být kdokoliv z příbuzných, přátel, sousedů atd. Až poslední variantou je ustanovení opatrovníka veřejného. Tzn. Obce, kde se „nemocný“ zdržuje fyzicky.
 8. Po vydání rozsudku se můžou účastníci řízení vzdát práva na odvolání – rozsudek nabyde právní moci okamžitě v jednací síni a poté se čeká jen na písemné doručení. Nebo si přítomní ponechají lhůtu pro možnost odvolání a rozsudek bude doručen písemnou formou. Po doručení bude mít každý z účastníků 15 dní na odvolání od data převzetí rozsudku.
 9. Po nabytí právní moci rozsudku a obdržení listiny o ustanovení opatrovníka, má opatrovník za povinnost zajistit svého opatrovance („nemocného“). Tzn. zjistit si o něm vše ohledně jeho příjmů, výdajů, financí, dluhů, exekucí, pracovního zařazení, důchodu, PnP, bydlení, nákupů, oblečení, jídla atd. Dle rozsahu omezení opatrovník poskytuje opatrovanci potřebnou péči a ochranu.
 10. 10.   Všude, kde opatrovník potřebuje za opatrovance jednat (banky, úřady, soudy, lékař atd.), se opatrovník prokazuje pravomocným rozsudkem a listinou o ustanovení opatrovníka!!!

 

K omezení svéprávnosti člověka dochází zejména pro ochranu duševně nemocného, jenž bývá velmi často v reálném životě zneužíván k půjčkám, krádežím a jiným nekalostem. Sám „nemocný“ není schopen se (ve většině případů) bránit proti tlaku okolí. Není schopen si sám vyřídit základní věci potřebné k běžnému životu. Z těchto důvodů soud ustanovuje opatrovníka, který může „nemocnému“ pomoci. Může se ale stát, že „nemocný“ se za pomoci svého opatrovníka naučí sám o sebe postarat. Jeho zdravotní stav se (pomocí nastavené léčby) stabilizuje. V takovém případě každý, kdo je omezen ve svéprávnosti, může jednou za rok podat soudu návrh na vrácení svéprávnosti. V takovém případě je znovu zahájeno řízení, kdy soud zjišťuje, zda tomu tak opravdu je a člověk již opatrovníka pro svůj běžný život opravdu nepotřebuje. Pokud došlo ke zlepšení stavu, soud člověku svéprávnost vrátí.

V případě ale duševně nemocný pomoc opatrovníka stále potřebuje k běžným záležitostem každodenního života, má soud za povinnost každých 5 let zdravotní stav člověka přezkoumat. Tzn. Že omezení svéprávnosti není stav, který by trval od vynesení rozsudku až do konce života. Může dojít k navrácení svéprávnosti nebo zúžení oblastí, na které je člověk omezen. Vše záleží na hloubce duševního onemocnění a schopnosti nemocného spolupracovat s opatrovníkem.

Bližší  informace a vysvětlení získáte u sociální pracovnice na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou.

 

Vypracovala Iva Jaklová, DiS.

 
Celodenní kompletní péče PDF Tisk Email
Pátek, 18 Říjen 2019 07:49

Co dělat, když někdo z Vašich příbuzných, známých či blízkých onemocnění tak, že se již není schopen sám o sebe postarat a vy chcete pomoci s výběrem zařízení, jenž nabízí celodenní kompletní péči (s domovem důchodců/domovem pro seniory) ? Více informací v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Celodenní kompletní péče.pdf)Celodenní kompletní péče.pdf[ ]103 Kb18.10.2019 07:51
 
Kdy můžeme odejít do starobního důchodu? PDF Tisk Email
Pondělí, 07 Říjen 2019 05:30

Odejít do starobního důchodu máme právo, nikoliv povinnost. Tzn. Můžeme požádat o vyplácení důchodu, pokud na něj dle zákona máme již nárok (viz. tabulka dosažení důchodového věku), ale nemusíme. Více informací v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Odchod do starobního důchodu.pdf)Odchod do starobního důchodu.pdf[ ]75 Kb7.10.2019 05:31
 
Práce při invalidním důchodu či zdravotním omezení PDF Tisk Email
Pondělí, 07 Říjen 2019 05:28

Pokud pobíráte invalidní důchod, nemusíte být odkázaní pouze na tento příjem. Můžete si přivydělat. A to nejen u běžných zaměstnavatelů v běžných pracovních podmínkách. Na dnešním trhu práce je možnost pro občany, jenž jsou v různém stupni invalidity, domluvit si pracovní poměr, který bude přizpůsoben Vašemu handicapu. Takovou možnost Vám dnes nabízejí instituce, které se nazývají chráněné dílny. Více informací v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Chráněné dílny.pdf)Chráněné dílny.pdf[ ]68 Kb7.10.2019 05:30
 
Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné - I.C.E. karta - PDF Tisk Email
Středa, 18 Září 2019 05:06

Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné

- I.C.E. karta -

I.C.E.karta = Seniorská obálka vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a krajské samosprávy v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.

 

Co je seniorská obálka a jak může pomoci?

Název obálky  - I.C.E. karta - vznikl ze spojení „In Case of Emergency“, což může v překladu znamenat „karta pro případ naléhavé pomoci“, v případě nouze. Jedná se o tiskopis, který je určený především seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám, žijícím v domácím prostředí, a to pro řešení krizových situací, jako je zhoršení zdravotního stavu nebo potřeba naléhavé pomoci. 

V takových chvílích člověk bývá často rozrušený, nesoustředěný a nedokáže reagovat ani odpovídat na otázky záchranářů, hasičů či policie. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc proto může být právě dobře vyplněná I.C.E. karta - Seniorská obálka.

Vyplnění tiskopisu si může zajistit každý sám, případně za podpory blízkých osob. Při vyplňování se postupuje podle návodu, který je velmi jednoduchý. Pro fungování v praxi je důležité, aby uvedené informace byly co nejaktuálnější.

Vyplněný tiskopis je třeba složit do tvaru obálky, která se ukládá na viditelné místo v domácnosti. Složky integrovaného záchranného systému doporučují pro tento účel především vnitřní stranu vstupních dveří do bytu, případně dveře lednice. Pro bezpečné uchování obálky můžete použít plastový obal a k jeho připevnění oboustrannou lepicí pásku.

 

Jak obálku získat?

Pořízení tiskopisu je ZDARMA. Můžete si jej stáhnout a vyplnit v domácím prostředí (viz. odkaz níže) nebo si již vytištěný tiskopis vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou.

 

Tiskopis i návod k vyplnění si můžete stáhnout zde:

Seniorská obálka – tiskopis

Seniorská obálka – návod k vyplnění

 

Myslete na své bezpečí či bezpečí svých blízkých a přijďte si pro I.C.E. kartu – Seniorskou obálku.

 

 

 
Co se skrývá pod pojmem INSOLVENCE a jak o ni požádat? PDF Tisk Email
Úterý, 27 Srpen 2019 12:24

Aktuality v insolvenci od června 2019. Více informací v příloze ...

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Co se skrývá pod pojmem insolvence.pdf)Co se skrývá pod pojmem insolvence.pdf[ ]91 Kb27.8.2019 12:25
 
Podrobné informace o Parkovacím průkazu pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a Průkazu osoby se zdravotním postižením PDF Tisk Email
Úterý, 13 Srpen 2019 11:26

V příloze najdete podrobné informace k tématům uvedeným v nadpise

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Parkovaci_prukaz_2019.pdf)Parkovaci_prukaz_2019.pdf[ ]226 Kb13.8.2019 11:28
Stáhnout tento soubor (Prukazky_2019.pdf)Prukazky_2019.pdf[ ]120 Kb13.8.2019 11:28
 
Aktuální informace o příspěvku na péči od 1.7.2019 PDF Tisk Email
Pátek, 02 Srpen 2019 06:43
V příloze najdete aktuální informace o příspěvku na péči od 1.7.2019.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Informace o prispevku na peci od 01072019.pdf)Informace o příspěvku na péči[ ]149 Kb2.8.2019 06:45
 
Od 15.7.2019 je otevřena občanská poradna v Trutnově PDF Tisk Email
Pátek, 02 Srpen 2019 06:38
Od 15.7.2019 funguje v Trutnově občanská poradna, která je bezplatná a zcela anonymní. Najdete ji ve staré poliklinice. Více informací v příloze nebo pak přímo na webu poradny.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Občanská poradna v TU od 15072019.pdf)Občanská poradna leták[ ]379 Kb2.8.2019 06:40
 
Sociálně-právní ochrana dětí PDF Tisk Email
Středa, 17 Červenec 2019 11:39

V příloze jsou k dispozici Kritéria standardů sociálně - právní ochrany dětí v rozsahu odpovídajím požadavku zachování kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Standardy Ospod na web 2019.pdf)Kritéria standardů sociálně - právní ochrany[ ]258 Kb17.7.2019 11:42
 
Co je sociální práce ??? PDF Tisk Email
Úterý, 16 Červenec 2019 00:00
Základní informace o sociální práci u nás na radnici najdete v příloze včetně kontaktu na sociální pracovnici paní Ivu Jaklovou, DiS.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Co je socialni prace.pdf)Sociální práce - informace[ ]225 Kb2.8.2019 06:42