Úvod Sociální záležitosti
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

ČEZ odstávky

Sociální záležitosti
TELEFONNÍ KRIZOVÁ POMOC CDZ RIAPS PDF Tisk Email
Úterý, 29 Červen 2021 08:38

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov v tomto roce rozšířilo své služby o Telefonickou krizovou pomoc. Jedná se o sociální službu registrovanou dle zákona č. 108/2006 Sb. Cílem této služby je pomoci klientovi prostřednictvím telefonického rozhovoru s vyškoleným pracovníkem vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory v rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé situace a předcházet dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví a života. Velkou výhodou této služby je úzká návaznost na další sociální a zdravotní služby poskytované v CDZ. 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Leták_TKP_.pdf)Leták_TKP_.pdf[ ]1516 Kb29.6.2021 08:40
Stáhnout tento soubor (vizitka_krizová_linka_CDZ.pdf)vizitka_krizová_linka_CDZ.pdf[ ]25 Kb29.6.2021 08:39
Celý článek...
 
Novela zákona č.329/2011- Informace č.59 – Změny u prodloužení platnosti průkazu ZTP, ZTP/P PDF Tisk Email
Pondělí, 07 Červen 2021 14:37

Vážení přátelé,

v průběhu mnoha měsíců jsme vás informovali o projednávání novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, který byl podán poslaneckou iniciativou, a to především panem poslancem Vítem Kaňkovským. Novela byla konečně, již definitivně, schválena v tomto týdnu, kdy Poslanecká sněmovna hlasovala o výše zmíněném zákonu, protože Senát zákon vrátil s některými připomínkami. Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním stanovisku, to znamená, že návrhy, které navrhl Senát, Poslanecká sněmovna neakceptovala, i když se týkaly problémů lidí s poruchou autistického spektra.

Co se tedy ve zkratce novelou zákona mění? Stěžejní a pro osoby se zdravotním postižením asi nejzajímavější změnou bude úprava týkající se průkazů ZTP, ZTP/P. Nejdůležitější změnou je zpřesnění, že Úřad práce ČR musí vždy vyžadovat posudek posudkového lékaře OSSZ jen při rozhodování o samotném nároku žadatele na vydání průkazu. Tento nárok se totiž odvíjí od zdravotního postižení žadatele. V ostatních případech však nemusí být vždy posudek nutně proveden.

Novou úpravou je tedy především přesně stanoveno, že krajská pobočka Úřadu práce ČR předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení žádost k posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele o tento průkaz pouze pro účely řízení o přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. A naopak, v případě, kdy krajská pobočka Úřadu práce ČR nerozhoduje o samotném nároku na průkaz, nýbrž pouze o vystavení průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny kdy nárok zůstává v platnosti a tudíž trvá, nová zákonná úprava výslovně zakazuje Úřadu práce žádost o vystavení průkazu postoupit k posouzení posudkovému lékaři OSSZ. Není tedy na úvaze Úřadu práce, zda tak učiní nebo ne. Z aktuální praxe totiž vyplynulo, že na základě nejasnosti původního ustanovení zakotveného v zákoně v některých případech Úřad práce zbytečně požádal posudkového lékaře OSSZ o posouzení zdravotního stavu žadatele. A to i v případech, kdy k tomu nebyl vůbec žádný důvod. Tedy když nárok na průkaz stále trval. Tím nyní dochází k odstranění nejasnosti a k výraznému zrychlení prodlužování platnosti průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny (plastové kartičky). Toto ustanovení nikterak nezasahuje do platnosti samotného nároku na průkaz.

Navíc byl podle zákona Úřad práce běžně povinen zbytečně žádat posudkového lékaře OSSZ o posouzení zdravotního stavu žadatele i v některých případech, kdy platnost nároku žadatele na základě jeho časového omezení skončila, ačkoli bylo předem zcela jasné, že u těchto postižení se v průběhu času zdravotní stav zlepšit absolutně nemohl. Kdy zdravotní postižení zůstává zcela neměnné, nebo má spíše tendenci se s postupem času dále horšit. Tímto postupem pak byla některá řízení o vystavení průkazu rovněž zcela zbytečně a neúměrně prodlužována.

Celý článek...
 
Půjčovna kompenzačních pomůcek Život bez bariér, z.ú. Nová Paka nabízí své služby PDF Tisk Email
Pátek, 21 Květen 2021 07:01

Léčit se, rehabilitovat v domácím prostředí, mít kolem sebe rodinu je velmi důležité pro zlepšení zdravotního a psychického stavu seniorů, lidí po úrazu nebolidí se zdravotním postižením. Polohovací elektrické postele, invalidní vozíky, chodítka, motomedy, schodolezy, zvedáky, koupelnové programy a veškeré další druhy kompenzačních pomůcek lze zapůjčit v rozsáhle půjčovně v Nové Pace. Život bez bariér, z. ú tyto pomůcky nabízí, zároveň může zajistit svoz i odvoz vlastní dopravou přímo do místa bydliště zájemce. Půjčovna v Nové Pace je v provozu již 15 let,má k dispozici více než 190 různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek. Výhodou je možnost profesionálního poradenství všem, kteří mají o pomůcku zájem. To znamená, že koordinátor půjčovny vybere spolu se zájemcem vhodnou kompenzační pomůcku, zaškolí,jak ji používat, zajistí případný odvoz do místa bydliště včetně montáže či demontáže při odvozu. Novinkoupro rok 2021 jsou i tzv. balíčky, které obsahují základní pomůcky při péči, kterými jsou pleny různých velikostí, ochranné pomůcky a další hygienické vybavení. Mnohdy z hospitalizace je propuštěn pacient do domácí péče a rodina, než si zakoupí potřebné vlastní vybavení ocenímít tento balíček k dispozici .

Půjčovna se nachází v Královéhradeckém kraji, v Nové Pace, Opolského 165 v areálu bývalého kláštera. Pomůcky lze zapůjčit do všech míst v ČR. Na www.zbb.cz jsou aktualizovány informace týkající se půjčovny.  K dispozici jsou téměř všechny pomůcky i drobnosti, které zajistí mobilitu, soběstačnost, komfort pro všechny, kteří musí trávit na lůžku většinu dne. Ceník zápůjček je zveřejněn na našich webových stránkách včetně kontaktu na koordinátora půjčovny. V současné době je velmi důležité zajistit těm o které pečujeme v domácnosti ty nejlepší podmínky. To je základ pro psychickou pohodu a zlepšení zdravotního stavu.

Na tuto službu navazuje bezplatná služba sociálního poradenství. Pracovníci mohou poskytnout důležité informace v oblasti, jak a kde vybavit příspěvky pro osoby se zdravotním postižením. K dispozici je i nová brožura pod názvem „Rady pro začátečníky“. Informace se týkají vybavení příspěvků na péči, invalidní důchod, příspěvek na mobilitu, průkaz ZTP, získání finančních příspěvků na zajištění pomůcek, úpravu bezbariérovosti v domácnosti a mnohé další rady. Mnozí tento publikační materiál ocení a rychleji se mohou orientovat. Někteří potřebují pomoc s vybavením poukazu na získání vlastní kompenzační pomůcky, jiní potřebují poradit, jak konkrétně zajistit bezbariérový přístup do domu nebo jak upravit domácnost pro člena rodiny, který se pohybuje na invalidním vozíku. Díky dlouholetým zkušenostem umíme tyto drahocenné rady předat.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Kompenzační pomůcky - letak.pdf)Kompenzační pomůcky - letak.pdf[ ]315 Kb21.5.2021 07:07
Stáhnout tento soubor (Kompenzační pomůcky - info.pdf)Kompenzační pomůcky - info.pdf[ ]304 Kb21.5.2021 07:03
 
Možnost využití Vašeho oblečení, které již nenosíte PDF Tisk Email
Středa, 12 Květen 2021 07:58

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (PLAKAT - příjem i výdej.pdf)PLAKAT - příjem i výdej.pdf[ ]381 Kb12.5.2021 07:59
 
Očkování pro pečující PDF Tisk Email
Pondělí, 03 Květen 2021 06:46

Od 3.5. do 15.6.2021 mohou pečující získat kód na očkování proti nemoci COVID 19! Jak je možné o kód požádat? Podrobný návod najdete v níže přiložených letácích.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (leták - očkování osob pečujících.pdf)leták - očkování osob pečujících.pdf[ ]291 Kb3.5.2021 06:49
Stáhnout tento soubor (UP-letak-A4-kody-pecujicii-kancl-tisk.pdf)UP-letak-A4-kody-pecujicii-kancl-tisk.pdf[ ]739 Kb3.5.2021 06:49
 
Ošetřovné 2021: Kdo na něj má v současnosti nárok? Aktuality k 11.3.2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 11 Březen 2021 12:43

Jak na svém webu informovala Česká správa sociálního zabezpečení, rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavření vzdělávacího zařízení. Pro rodiče, kteří pečují o dítě z důvodu uzavření školy, se od 1. března 2021 nic nemění a stále mají nárok na tzv. krizové ošetřovné. Od minulého pondělí si jej však mohou nárokovat také rodiče prvňáčků, druháků a dětí v mateřských školách. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je minimálně 400 korun za den. O peníze za březen však mohou lidé žádat nejdříve po jeho skončení. 

 
Nabídka Centra duševního zdraví RIAPS Trutnov PDF Tisk Email
Úterý, 09 Březen 2021 14:48

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov v tomto roce rozšířilo své služby o Telefonickou krizovou pomoc. Jedná se o sociální službu registrovanou dle zákona č. 108/2006 Sb. Cílem této služby je pomoci klientovi prostřednictvím telefonického rozhovoru s vyškoleným pracovníkem vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory v rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé situace a předcházet dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví a života. Velkou výhodou této služby je úzká návaznost na další sociální a zdravotní služby poskytované v CDZ.

A jak konkrétně služba funguje?

Služba je tu pro Vás nepřetržitě 24 hodin denně.  Jsme připraveni Vám naslouchat, poskytnout informace, hledat společně s Vámi cestu, jak nepříznivou situaci zvládnout. Můžete se na nás obrátit například pokud: Prožíváte složitou situaci a potřebujete si o tom promluvit? Máte obavy o své duševní zdraví? Trpíte duševním onemocněním a potřebujete se zeptat? Trápí Vás úzkost, smutek, zažíváte něco, s čím si nevíte rady? Potřebujete o své složité situaci s někým mluvit?  Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci najít cestu k druhým? Pečujete o duševně nemocného a potřebovali byste si o tom promluvit? Potřebujete pro řešení své situace informace? Potřebujete pomoci se zprostředkováním nějaké služby? Pokud budete souhlasit, pomůžeme Vám i zprostředkovat potřebnou pomoc. Váš věk ani místo, odkud voláte, není rozhodující. Budeme rádi, pokud budeme vědět, s kým mluvíme, není to ale podmínkou. Službu můžete čerpat i zcela anonymně nebo si např. určit nějakou přezdívku, kterou budeme užívat.  

Pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. To znamená, že bez Vašeho souhlasu nebudou žádné informace z rozhovoru s Vámi s nikým dalším sdílet.  Výjimku tvoří situace, ve kterých jsou ze zákona povinni jednat.

Služba je poskytována zdarma. Volající hradí běžnou cenu telefonního hovoru.  Pokud Vám finanční situace brání v tom, abyste mohli čerpat službu, upozorněte pracovníka a požádejte ho, aby Vám zavolal zpět. Maximální doba 1 hovoru je 60 minut.  Službu můžete využít opakovaně, pokud je to nezbytné.  

Krizová linka CDZ: 702 256 762

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Leták TKP.pdf)Leták TKP.pdf[ ]1514 Kb9.3.2021 14:48
 
Sčítání lidu 2021 – Vyplnění národnosti PDF Tisk Email
Středa, 03 Březen 2021 14:09

Více informací naleznete v příloze.

 
Aktualita z MPSV březen 2021 – MOP COVID 19 PDF Tisk Email
Středa, 03 Březen 2021 13:47

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo dne 25.2.2021 sdělení ohledně jednorázového příspěvku MOP (Mimořádná okamžitá pomoc), o který je možné žádat na Úřadu práce v Trutnově.

Aktuálně je možné o tuto dávku žádat v souvislosti s mimořádnou událostí, ke které došlo v důsledku výskytu onemocnění COVID 19. Tato dávka slouží na pokrytí základních životních potřeb včetně zajištění roušek či respirátorů.

Citace ze sdělení MPSV:

MOP COVID 19 se doporučuje uznat na náklady spojené s nákupem ochranných prostředků dýchacích cest ve výši 500 Kč na osobu na jeden měsíc.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (UP-letak-MOP.pdf)UP-letak-MOP.pdf[ ]1562 Kb3.3.2021 13:48
 
Co si představit pod pojmem OČKOVÁNÍ? PDF Tisk Email
Čtvrtek, 04 Únor 2021 10:54

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (očkování - co to znamená.pdf)očkování - co to znamená.pdf[ ]131 Kb4.2.2021 10:54
 
Aktuální informace Leden 2021 PDF Tisk Email
Středa, 27 Leden 2021 10:43

Milí spoluobčané, 

v případě potřeby, můžete nahlédnout na webovou stránku Ministerstva práce a sociálních věcí Průvodce (mpsv.cz), kde jsou aktuálně k dohledání různé oblasti, o kterých v období nouzového stavu můžete mít právě vy také zájem. Jedná se zejména o informace ohledně:

 • Ošetřovného pro rodiče dětí, které jsou na distanční výuce (formuláře, podání, kam vše odeslat, doba vyúčtování atd.)
 • Dávky HN a SSP v nouzovém stavu (žádosti, formuláře, podání atd)
 • Informace pro OSVČ a další.  


Dále si Vám zde dovoluji přidat webové stránky ČSSZ. I tato instituce nabízí veškeré novinky k aktuálnímu stavu v ČR a to na: Úvod - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Stejně tak Úřad práce, který se zabývá zejména problematikou dávek HN a SSP a to na : Úřad práce ČR (uradprace.cz) 

Shrnutí o dávkách HN + SSP a možnosti podání žádostí najdete v přiložených letácích úřadu práce.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (UP-dokladani-prijmů.pdf)UP-dokladani-prijmů.pdf[ ]1580 Kb27.1.2021 10:46
Stáhnout tento soubor (UP-letak-MOP.pdf)UP-letak-MOP.pdf[ ]1562 Kb27.1.2021 10:46
 
Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou, s. p., znovu umožňuje pouze po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. PDF Tisk Email
Čtvrtek, 19 Listopad 2020 13:50

Vzhledem k přijatým krizovým opatřením vyhlášeným vládou České republiky v době epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 se v období, na které je z tohoto důvodu vyhlášen nouzový stav, mimořádně umožňuje, aby osoby staršího věku a osoby s oslabenou imunitou měly možnost účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží tento formulář, který musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem. Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce.

Plná moc je určena pouze k převzetí splátky (případně již dříve uložených nevyzvednutých splátek) důchodu zmocnitele vypláceného v hotovosti prostřednictvím Důchodové služby České pošty, s. p., 
v pravidelných měsíčních termínech. 

Česká pošta, s. p., při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů uvedených na tomto formuláři. Podpis zmocněnce potvrzující převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu porovná s podpisovým vzorem na občanském průkazu. 

Plná moc platí jednorázově pro konkrétní splátku důchodu / splátky důchodů a po vyplacení důchodu zmocnitele se stává součástí archivované části výplatního dokladu / výplatních dokladů. V případě důchodů vyplacených tímto způsobem poskytne Česká pošta, s. p., při vyžádání výplatního dokladu České správě sociálního zabezpečení spolu s tímto dokladem i plnou moc, na základě které byl důchod vyplacen.

Česká pošta, s. p., umožní výplaty důchodů zmocnitelů na podkladě takovéto správně vyplněné plné moci nejpozději od 5. 11. 2020.

 
Pomoc pro neslyšící seniory formou videohovoru PDF Tisk Email
Středa, 18 Listopad 2020 12:44

 
Pomoc pro samoživitele PDF Tisk Email
Pondělí, 16 Listopad 2020 13:23

Podrobné informace naleznete na níže uvedených webových stránkách: https://www.pomahamedetem.cz/projekt-3x3/

 
Změny u příspěvku na bydlení a přídavku na dítě ve 4. čtvrtletí PDF Tisk Email
Úterý, 03 Listopad 2020 13:35

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (UP-letak-dokladani-prijmu-A4-kancl-tisk-rijen.pdf)UP-letak-dokladani-prijmu-A4-kancl-tisk-rijen.pdf[ ]2279 Kb3.11.2020 13:36
 
Nabídka skautů v době nouzového stavu PDF Tisk Email
Úterý, 27 Říjen 2020 12:12

Linka seniorů, organizace Elpida, opět spojuje své síly s organizací Junák – český skaut. Pracovníci Linky budou telefonicky na čísle 800 200 007 přijímat poptávky od seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se budou moci díky jednoduché webové aplikaci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí. Více informací naleznete v přiložených souborech.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (ELPIDA+SKAUT(3).jpg)ELPIDA+SKAUT(3).jpg[ ]1649 Kb27.10.2020 12:13
Stáhnout tento soubor (TZ_Skautska_pomoc_lince_senioru_16_10_2020.pdf)TZ_Skautska_pomoc_lince_senioru_16_10_2020.pdf[ ]149 Kb27.10.2020 12:13
 
NOVINKY a DOPORUČENÍ platná od 12.10.2020 PDF Tisk Email
Středa, 21 Říjen 2020 09:08

Více informací v přiložených souborech.

 
MPSV: Aktuální informace pro rodiče – postup při žádosti o ošetřovné z důvodů uzavření škol od 14.10.2020 PDF Tisk Email
Úterý, 20 Říjen 2020 07:26

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna. 

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul. 

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele. 

Další Informace naleznete níže na obrázku a v otázkách a odpovědích!1. Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 podle aktuálně připravované právní úpravy? 

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

 • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let)
 • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky.

 

2. Budou mít nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ? 

Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

 

3. Budou mít nárok na ošetřovné OSVČ? 

Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Navrhovaná právní úprava ani teď s ošetřovným pro OSVČ ze systému nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ) nepočítá.

 

4. Kdy si mohu požádat o ošetřovné? 

Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

 

5. Jaký formulář musím vyplnit? 

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu).

 

6. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat? 

Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání.

 

7. V jaké výši mi bude ošetřovné vyplaceno? 

Podle navrhované právní úpravy bude výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační výši dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud bude schválena i minimální denní výše ošetřovného ve výši 400 Kč, bude denní výše dávky činit 400 Kč v případě plného úvazku tam, kde by po výpočtu byla dávka nižší.

 

8. Kdy mi bude ošetřovné vyplaceno? 

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. Znovu však upozorňujeme, že případné podávání žádostí na stávajících tiskopisech je předčasné a nezajistí dřívější vyplacení dávky. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat prostřednictvím zaměstnavatele až po skončení měsíce října.

 

9. Bude opět možné se střídat v péči o dítě, jako tomu bylo na jaře? 

Ano. Obdobně jako v jarních měsících bude podle navrhované právní úpravy možné se neomezeně střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou a stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudete moci střídat v průběhu stejného dne.


Přílohy:
Stáhnout tento soubor (ošetřovné.pdf)ošetřovné.pdf[ ]192 Kb20.10.2020 07:29
 
Jak požádat o sociální byt v praxi? Co všechno je k žádosti potřeba dodat? PDF Tisk Email
Pátek, 11 Září 2020 06:46
 1. Telefonicky nebo osobně kontaktovat sociální pracovnici při MěÚ ve Svobodě nad Úpou. Domluvit si termín osobní schůzky. Kontakt na soc. pracovnici: 499 871 105, 734 310 989 nebo prostřednictvím emailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 2. Na osobní schůzku sebou donést: Občanský průkaz. Doklady o všech svých příjmech za posledních 12 měsíců!! Aktuální nájemní smlouvu nebo doklad o tom, že jste vlastníkem bytu nebo domu. Doklady o všech dávkách, které jste za posledních 12 měsíců pobírali. Zbývající dokumenty budou záležet na Vaší osobní situaci. Vše, co bude potřeba ještě doložit, se domluvíte na osobní schůzce se sociální pracovnicí.
 3. Na schůzce se sociální pracovnicí Vám bude vysvětlena aktuální problematika sociálních bytů. Podmínky zařazení Vaší žádosti do pořadníku žadatelů. Sociální pracovnice Vám vysvětlí základní podmínky bydlení v sociálních bytech. Seznámí Vás se všemi dokumenty, které budou potřeba vyplnit. Sdělí navazující postup.
 4. Po dodání všech potřebných dokladů, vyplnění žádosti a podepsání veškerých podkladů se s Vámi sociální pracovnice domluví na sociálním šetření ve Vaší domácnosti, kde bude ověřen skutečný stav Vašeho aktuálního bydlení.
 5. Poté bude Vaše žádost obodována a v případě splnění všech stanovených podmínek bude Vaše žádost zařazena do pořadníku žadatelů. O této skutečnosti budete písemně informováni.
 6. V případě uvolnění některých ze sociálních bytů budou vyhodnoceny všechny žádosti v pořadníku. Zejména se bude brát v potaz aktuálnost Vaší sociální a bytové nouze, schopnost úhrad daného bytu atd. (viz. Pravidla pro přidělování a užívání bytů - Pravidla orgánů města č.1/2020)
 7. Pokud bude Vaše žádost vyhodnocena jako ta, která by byla vhodná pro daný volný byt, budete písemně a telefonicky osloveni, abyste se dostavili na MěÚ. Zde budete mít možnost se sociální pracovnicí zvážit, jestli Váš zájem stále trvá atd.
 8. Sociální pracovnice předloží RM doporučení na obsazení daného volného bytu. RM vydá rozhodnutí. O výsledku budete informováni písemně i ústně. Následně s Vámi bude domluven termín sepsání nájemní smlouvy a vysvětleny další detaily postupu užívání sociálního bytu.

Základem bydlení v sociálních bytech je spolupráce se sociální pracovnicí. Jedná se zejména o podporu každého klienta v takové míře, aby byl dotyčný schopen se osamostatnit, zajistit si pravidelné příjmy, získat zaměstnání, naučil se hradit pravidelné platby spojené s bydlením, komunikoval s případnými věřiteli, dodržoval splátkové kalendáře, naučil se hospodařit se svými dostupnými finančními prostředky, navázal vztahy se svou rodinou, seznámil se s přijatelnými možnostmi využití svého volného času, v případě potřeby vyhledal odbornou zdravotní péči a dokázal se začlenit  do běžné společnosti.

 
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Červenec 2020 13:00


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na služby v oblasti sociálně-právního poradenství poskytované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Trutnov.

 

POSKYTUJEME:

 • Odborné sociálně-právní poradenství, tj. poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, například: řešení důchodů, příspěvků na péči, příspěvků na motorové vozidlo, průkazů TP, ZTP a ZTP/P, pomoci s vyřízením služeb pro seniory, způsobilosti k právním úkonům aj.
 • Bezplatné odborné právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (zajišťuje externí  odborník).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, včetně informace o možnostech získání těchto pomůcek.
 • Zprostředkování kontaktu na další návazné služby, odborníky, odborná pracoviště, instituce ad.
 • Prodej baterií a koncovek do naslouchacích aparátů pro osoby se sluchovým postižením.
 • Prodej násadců na berle (2 velikosti)
 • Distribuce Euroklíčů 

 

Otevírací doba:   pondělí a středa  8:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hodin

                          úterý a čtvrtek     8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 hodin

                          pátek                  8:00 – 12:00  13:00 – 14:00 hodin

 

Z provozních důvodů otevřeno 7. 7. -  31. 7. 2020 otevřeno od 8:00 do 12:00 hodin!!

 

Najdete nás na adrese: Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením

                                    Horská 5/1, Trutnov  (budova naproti autobusovému nádraží)

2. patro,  číslo dveří 328 a 329,  tel. 499 813 032

Mgr. Iveta Karlecová, vedoucí CIOZP Trutnov

 
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění PDF Tisk Email
Úterý, 07 Červenec 2020 12:08

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

 

Oprávněný/á             = ten, kdo je příjemcem důchodových dávek.

Zvláštní příjemce       = ten, kdo je ustanoven obecním úřadem k tomu, aby přebíral dávky důchodového pojištění za oprávněného.

 

Pokud je někdo příjemcem dávky důchodového pojištění „OPRÁVNĚNÝ“ (tzn. je mu zasílán starobní, invalidní, sirotčí nebo vdovský či vdovecký důchod) a není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen tyto výše uvedené dávky sám převzít, aby si zajistil základní životní potřeby (např. úhrada nájemného, SIPO, pobytu v zařízení, potravinové nákupy, hygienu atd.), může místně příslušný obecní úřad na základě žádosti ustanovit osobu, která bude za tohoto člověka přebírat jeho důchod.

Místně příslušným obecním úřadem se rozumí ten obecní úřad, kde je oprávněný trvale bytem (tzn. pro naši oblast platí: ten, kdo nemůže přebírat dávky důchodového pojištění = oprávněný, musí být hlášen k trvalému pobytu ve Svobodě nad Úpou, aby rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce mohl vydat Městský úřad ve Svobodě nad Úpou)

Zvláštního příjemce lze podle § 118 odst.3 zákona č. 582/1991 Sb. ustanovit pouze v těchto třech případech:

 • Výplatou dávky dosavadnímu příjemci by se zřejmě nedosáhlo účelu, ke kterému má dávka sloužit.
 • Byly by poškozovány zájmy osob, které je oprávněný povinen vyživovat.
 • Nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat.

 

Příklad z praxe: Máte maminku v důchodovém věku, která doposud žila sama ve své domácnosti. Prodělala mozkovou příhodu. Je dlouhodobě hospitalizována v nemocnici. Po mozkové příhodě není schopna se již podepsat a převzít od pošťačky svůj důchod, který díky tomu leží na místní pobočce České pošty a nemůže jej nikdo vyzvednout. Maminka je stále svéprávná. Tzn. nemá opatrovníka. Doposud si vše zařizovala sama. Lékaři Vám sdělili, že zdravotní stav maminky se zhoršil natolik, že se již nebude moci vrátit do své původní domácnosti. Vy potřebujete uhradit veškeré platby spojené s domácností Vaší maminky (nájemné, SIPO, povinné platby jako jsou např. splátky dluhu, úhrada poplatku za svoz odpadu, internet, vodné a stočné atd.). Potřebujete si vyzvednout důchod své maminky a uhradit všechny výše uvedené platby. Pošta Vám důchod však nevydá. V takovém případě je na zvážení podání podnětu/žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu Vaší maminky. Co to pro Vás v běžném životě znamená?

 

 1. Musíte se dostavit na MěÚ ve Svobodě nad Úpou, kde v kanceláři sociální pracovnice je k dispozici formulář žádosti/podnětu k zahájení řízení o ustanovení zvláštního příjemce (viz. vzor žádosti/podnětu níže)
 2. V případě zájmu o ustanovení zvláštního příjemce, vyplníte přímo v kanceláři sociální pracovnice žádost/podnět k zahájení daného řízení. Tuto žádost/podnět si osobně podepíšete. Sebou je potřeba přinést: svůj občanský průkaz, iniciály toho, kdo není schopen převzít dávky důchodového pojištění = oprávněného a aktuální zprávu o zdravotním stavu oprávněného.
 3. Dále Vám dá sociální pracovnice podepsat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který je třeba mít ve spise vzhledem ke GDPR.
 4. Sociální pracovnice Vám vysvětlí celý průběh řízení o ustanovení zvláštního příjemce a předá Vám formulář, který musíte nechat potvrdit lékařem, jenž zná aktuální zdravotní stav toho, kdo nemůže převzít dávky důchodového pojištění - oprávněného (praktický lékař, lékař v nemocnici, kde je jmenovaný/á hospitalizován/a, lékař v zařízení, kde je dotyčný/á umístěn/a)
 5. S vyplněným formulářem se opět dostavíte na MěÚ ve Svobodě nad Úpou, kde si sociální pracovnice převezme vyplněný formulář od lékaře.
 6. Poté sociální pracovnice osobně navštíví dotyčnou/ného, zda je pravdivé tvrzení o jeho /její aktuálním zdravotním stavu – provede sociální šetření.
 7. V případě, že jmenovaný/á opravdu není schopen/a přebírat své příjmy, ani se podepsat nebo hospodařit s finančními prostředky tak, aby se dosáhlo účelů, ke kterým má dávka důchodového pojištění sloužit, musí sociální pracovník ustanovit dotyčnému opatrovníka pro řízení. Což může být kdokoliv z rodiny oprávněného nebo třetí osoba, která bude hájit zájmy a práva oprávněné/ho v daném řízení. Na základě těchto skutečností nechá sociální pracovnice žadatele, aby navrhl osobu, která by mohla vykonávat pozici opatrovníka pro řízení. Následně si ověří, zda je tato osoba osobou vhodnou. Poté vydá rozhodnutí o ustanovení opatrovníka pro řízení, který bude mít povinnost přebírat formální záležitosti za oprávněného a hájit jeho zájmy a práva v daném řízení.
 8. Poté sociální pracovnice vypracuje rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce, které je předáno jak žadateli, tak opatrovníkovi pro řízení. Oba mají možnost se proti rozhodnutí odvolat. V případě, že se oba chtějí vzdát práva na odvolání již při předání rozhodnutí, nabude rozhodnutí právní moci následujícím dnem.
 9. Pravomocné rozhodnutí se musí zaslat na centrálu ČSSZ se sídlem: Křížová 25, Praha 5. S rozhodnutím je dobré zaslat na ČSSZ také žádost jakým způsobem si zvláštní příjemce přeje zasílat důchodové dávky oprávněného. Zda si přeje zasílat finanční prostředky oprávněného složenkou či na svůj účet. V případě zasílání na účet je třeba souběžně s pravomocným rozhodnutím zaslat na ČSSZ také vyplněný formulář „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účet“ (viz. vzor níže) 

 

Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce lze zrušit na základě těchto skutečností:

 • odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven (např. došlo ke zlepšení zdravot. stavu nebo došlo k omezení svéprávnosti oprávněného – poté opatrovník přebírá i oblast hospodaření s fin. prostředky za zvláštního příjemce)
 • smrtí oprávněného
 • ustanovený zvláštní příjemce neplní některou z povinností zvláštního příjemce uvedené v ust. § 118 odst. 4 (např. nehospodaří s fin. prostředky oprávněného tak, jak má – nehradí za něj povinné platby, nekomunikuje s úřadem, který rozhodnutí vydal atd.)

 

Rozhodnutí o zrušení zvláštního příjemce musí opět vydat místně příslušný obecní úřad.  

 

Zpracovala: sociální pracovnice: Iva Jaklová

 
Strana 1 z 2