Úvod Historie
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

SOVK

Svazek obcí Východní Krkonoše usiluje o zlepšení informovanosti obcí, koordinuje jejich společnou činnost a podporuje propagaci této turisticky atraktivní oblasti.

 

Historie
Staré Trutnovsko na pohlednicích PDF Tisk Email
Úterý, 01 Únor 2011 11:00

Pro milovníky starých pohlednic nabízíme internetový projekt Staré Trutnovsko, který je prezentován na internetové adrese www.staretrutnovsko.cz. Na tomto webu je prezentováno i naše město několika pohlednicemi z dob dávno minulých.

 
Historie Svobody nad Úpou PDF Tisk Email
Úterý, 01 Únor 2011 01:00

Podle kroniky Simona Hüttela měla být Svoboda nad Úpou založena v roce 1009 Petrem Hostolovským,  poddaným hraběte Trautenberga z Trutnova. Tento údaj však není podložený. První doložený záznam o existenci našeho města je tedy až z roku 1546, kdy císař Ferdinand I. povýšil Svobodu na městys a udělil jí všechny výsady horních měst včetně erbu. Podnětem k pojmenování místa byla svoboda dolování - německy Bergfreiheit. V průběhu staletí se však název města vyvíjel. Roku 1553 to byl Pirgfreiheit a v roce 1577 se hovoří o městečku s názvem Pirgfreiheit unterm güldnen Rehorn (horní město Svoboda pod zlatými Rýchorami). V polovině 19.století, kdy se ve Svobodě už dávno netěžilo, je v názvu ještě zmínka o její hornické historii - Svoboda, früher Bergstadt unter dem goldenen Rehorn. V 19. století se ještě používal název Vrajt, což bylo zkomolené Freiheit (Svoboda).

Celý článek...
 
Stoletá voda - 1897 PDF Tisk Email
Úterý, 01 Únor 2011 01:00

Povodeň roku 1897, jež se odehrála na území téměř dvou třetin Čech, části Moravy a Slezska, Dolního a Horního Rakouska a velké části Německa, přinesla do Krkonoš obrazy apokalyptické zkázy. Ještě nevymizely z paměti obyvatel hor a podhůří následky velkých povodní z let 1858 a 1882, když po dlouhotrvajících, čtrnáctidenních deštích se snesla na Krkonoše ve dnech 28. až 30.července průtrž mračen. Z nejvyšších partií hor unášely bystřiny obrovské balvany, suť, písek, rozbahněnou půdu a kmeny stromů, které se kupily na dně údolí, dostávaly se dále do hlavních toků a zvyšovaly jejich bouřivou sílu. Všechny krkonošské vodní toky na české i slezské straně hor se zvedly ze svých koryt a započaly dílo zkázy.

Celý článek...
 
Historie svobodské školy PDF Tisk Email
Úterý, 01 Únor 2011 01:00
Rané dějiny Svobody nad Úpou jsou vlivem mnoha faktorů zahaleny rouškou tajemství. Nedostatek archivních materiálů zavinily nejen zhoubné požáry, ale především změna pozemkové vrchnosti v l8. století, kdy se bohatý archiv vlčického panství přestěhoval se Schwarzenbergy do jižních Čech, a hromadné vystěhování většiny obyvatel do Německa po druhé světové válce.
Historie školy není výjimkou. Lze jen předpokládat, že první svobodští kantoři vyučovali své sporadické žáčky po domech, jak bylo v kraji zvykem. Přesto byla ve staré farní kronice uvedena  farní škola poprvé již roku 1681.
Celý článek...
 
Historie železniční dopravy ve Svobodě PDF Tisk Email
Úterý, 01 Únor 2011 01:00
Na přelomu 19. a 20. století pendlovalo mezi Svobodou a Trutnovem na 12-16 vlaků denně a roční počet cestujících činil 180 tisíc osob. V době první republiky stoupl počet vlaků na 24 včetně přímých vlaků z Prahy do Berlína. Odborářské heslo "hory patří pracujícím" zaplnilo svobodské nádraží po únoru 1948 zvláštními rekreačními vlaky: dvěma z Prahy a po jednom z Brna a Bohumína. Ne náhodou si tedy svobodské nádraží "zahrálo" v dobové komedii "Anděl na horách".
Celý článek...
 
Dějiny svobodského kostela PDF Tisk Email
Úterý, 01 Únor 2011 01:00
Svoboda měla kostel už v roce 1584. Kostel sv. Adalberta (Vojtěcha) přináležel jako filiální k Mladým  Bukům. Vešlo se do něj však velmi málo lidí, takže někteří museli mnohdy stát i venku. V roce 1777 byl starý rozpadající se kostel přestavěn na nový. Postaral se o to kníže Josef Adam ze Schwarzenbergu a nový kostel byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Kostelní věž stála na kopci, byla celá ze dřeva a od kostelních vrat k ní vedly dřevěné schody opatřené dřevěným zastřešením.
Celý článek...
 
Svobodská radnice PDF Tisk Email
Úterý, 01 Únor 2011 01:00
První zaručená zpráva o existenci radnice ve Svobodě pochází z roku 1654, kdy tehdejší majitel (říšský hrabě Weiher) potvrzuje městečku Svoboda výčepní právo vykonávané na radnici. Kromě hostince fungovala radnice samozřejmě i jako místo, kde úřadovala vrchnost, ale byl zde i městský soud, či dokonce útulek pro pocestné.
Roku 1599 radnice vyhořela. Při tomto požáru zřejmě shořely mnohé listiny a písemnosti. Jen tak lze vysvětlit, že se uchovalo tak malé množství zpráv z předchozí historie města, protože na radnici se v té době odehrával vlastní život obce.
Celý článek...
 
Historie svobodských papíren PDF Tisk Email
Úterý, 01 Únor 2011 01:00
V Dolním Maršově naproti dnešnímu sídlišti a restauraci Rýchorka vyrostla v letech 1860 - 1862 velká papírna. Založil ji Gustav Roeder se svým společníkem Juliem Eichmannem, později se společníci oddělili a firma se jmenovala "Gustav Roeder & Co., c.k. privilegovaná strojní papírna, Maršov". Papírna se proslavila kvalitním kancelářským papírem a bankovkovým papírem, na který se tiskly peníze mnoha států nejen v Evropě. Nejzajímavější stavební součástí této papírny byl tzv. horní vodní příkop vybudovaný z Maršova III., dlouhý 1450 metrů, kterému se pro finanční náročnost celé stavby říkalo "miliónový příkop".
Celý článek...
 
Hornictví v našem městě PDF Tisk Email
Úterý, 01 Únor 2011 01:00
Podle rozporuplné kroniky trutnovského Šimona Hüttela sahají počátky hledání zlata v oblasti Rýchor na samotný práh minulého tisíciletí. Nepodložené jsou i zprávy o dobývání žlutého kovu v okolí Svobody nad Úpou z roku 1241. Teprve 16. století spojené se jménem nejvyššího hejtmana Koruny České, Kryštofa z Gendorfu a s ním spřízněného vladyckého rodu Zilvárů z Břečtejna, znamená opravdovou zlatou horečku. V listině ze 4. ledna 1564 se hovoří o dolech na vrchu "Zlatý srnčí růžek" (dnes Rýchory) a na ostatních okolních horách.
Celý článek...
 
Historie Svobody v datech PDF Tisk Email
Úterý, 01 Únor 2011 01:00
1006 Objevení léčivých pramenů v Janských Lázních, které byly do roku 1867 součástí Svobody n/Ú. - Podle báje
1009 Založení Svobody n/Ú Petrem Hostolovským. - Podle báje
1241 První nepotvrzené zprávy o dobývání zlata a stříbra v oblasti Svobody n/Ú.
V bitvě u Lehnického pole padlo 600 horníků z Krkonoš.
1377 Zmínka o Svobodě n/Ú v jedné listině v Hostinném
1451 8.7. posvětil Janský pramen papežský vyslanec Aeneas Silvius, pozdější papež Pius II.
Celý článek...