Úvod Úřední deska Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy PDF Tisk Email
Pondělí, 16 Leden 2023 11:10

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, (dále i
vodní zákon) obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2022/048106, doručenou 20. 10. 2022), jakožto správce významného vodního toku Úpa o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa pro ř. km 57,866 – 72,516, v k. ú.: Maršov I, Maršov II, Maršov III, Temný Důl, Velká Úpa I., Velká Úpa II., Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Mladé Buky Souřadnice začátku a konce řešeného území: X: 636586, Y: 997545, X:641339, Y: 987514 (S-JTSK).

Více informací naleznete v přiloženém souboru.