Úvod Úřední deska
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

EU

MMR

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

Úřední deska
Opatření obecné povahy dle zákona o lesích PDF Tisk Email
Pondělí, 06 Duben 2020 08:57

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydal podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona  - celé znění opatření včetně přílohy viz příloha.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf)17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf[ ]1388 Kb6.4.2020 08:58
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212.pdf)17110_2020_MZE_16212.pdf[ ]259 Kb6.4.2020 08:58
 
Záměr města č. 7/2020 PDF Tisk Email
Středa, 01 Duben 2020 05:46
V příloze je k dispozici Záměr města č. 07/2020 na bezúplatný převod části parcely p.p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.07-2020.pdf)Záměr města č. 7/2020[ ]204 Kb1.4.2020 05:47
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.07-2020_příloha.pdf)Záměr města č. 7/2020 - příloha[ ]639 Kb1.4.2020 05:47
 
Veřejná vyhláška (opatření obecné povahy) o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích PDF Tisk Email
Pátek, 27 Březen 2020 09:50

V příloze je k dispozici Veřejná vyhláška, která se týká silnice III/2961 Černohorská – úplná uzavírka od 30.3.2020 – 18.10.2020, od 19.10.2020 – 22.11.2020 – částečná uzavírka

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (2020_2133.pdf)2020_2133.pdf[ ]166 Kb27.3.2020 09:51
Stáhnout tento soubor (Situace_DZ_objízdná_trasa_schema.pdf)Situace_DZ_objízdná_trasa_schema.pdf[ ]742 Kb27.3.2020 09:51
 
Dotační program na sociální služby a aktivity pro rok 2020 PDF Tisk Email
Úterý, 04 Únor 2020 09:09
Rada města schválila na své 25. schůzi dne 3.2.2020 Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2020 na sociální aktivity a služby pod číslem usnesení RM/315/25/2020 písm d). Příjem žádostí je od čtvrtka 5.3.2020 do středy 11.3.2020 do 16,00 hodin. Výše uvedený dokument a formulář žádosti najdete v příloze.
 
Dotační program na kulturní aktivity pro rok 2020 PDF Tisk Email
Úterý, 04 Únor 2020 09:07
Rada města schválila na své 25. schůzi dne 3.2.2020 Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2020 na kulturní aktivity pod číslem usnesení RM/315/25/2020 písm c). Příjem žádostí je od čtvrtku 5.3.2020 do středy 11.3.2020 do 16,00 hodin. Výše uvedený dokument a formulář žádosti najdete v příloze.
 
Dotační program na sportovní aktivity dospělých pro rok 2020 PDF Tisk Email
Úterý, 04 Únor 2020 09:04
Rada města schválila na své 25. schůzi dne 3.2.2020 Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2020 na sportovní aktivity dospělých pod číslem usnesení RM/315/25/2020 písm b). Příjem žádostí je od čtvrtka 5.3.2020 do středy 11.3.2020 do 16,00 hodin. Výše uvedený dokument a formulář žádosti najdete v příloze.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (DP 2020_sport dospeli.pdf)Dotační program 2020 - dospělí[ ]238 Kb4.2.2020 09:07
Stáhnout tento soubor (zadost_DP dospeli 2020.doc)Formulář žádosti pro rok 2020 [ ]82 Kb4.2.2020 09:06
Stáhnout tento soubor (jmenny seznam_dospeli 2020.xls)Vzor jmenného seznamu - vzorová tabulka[ ]47 Kb4.2.2020 09:06
 
Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let pro rok 2020 PDF Tisk Email
Úterý, 04 Únor 2020 09:00
Rada města schválila na své 25. schůzi dne 3.2.2020 Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2020 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let pod číslem usnesení RM/315/25/2020 písm a). Příjem žádostí je od čtvrtka 5.3.2020 do středy 11.3.2020 do 16,00 hodin. Výše uvedený dokument a formulář žádosti najdete v příloze.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (DP 2020_sport deti a mladez.pdf)Dotační program 2020 - děti a mládež do 18ti let[ ]242 Kb4.2.2020 09:03
Stáhnout tento soubor (zadost_DP deti a mladez 2020.doc)Formulář žádosti pro rok 2020[ ]83 Kb4.2.2020 09:03
Stáhnout tento soubor (jmenny seznam_DP deti a mladez 2020.xls)Vzor jmenného seznamu - vzorová tabulka[ ]36 Kb4.2.2020 09:02
 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Leden 2020 08:49

V příloze je kdispozici koncepce prevence krimininality na léta 2020-2021

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Koncepce prevence kriminality.pdf)Koncepce prevence kriminality.pdf[ ]734 Kb23.1.2020 08:49
 
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy PDF Tisk Email
Středa, 11 Prosinec 2019 12:11

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství. Více informací v přiloženém dokumentu.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf)OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf[ ]665 Kb11.12.2019 12:14
Stáhnout tento soubor (63920_2019_MZE_16212.pdf)63920_2019_MZE_16212.pdf[ ]208 Kb11.12.2019 12:14
 
Záměr města č. 9/2017 PDF Tisk Email
Pondělí, 22 Květen 2017 11:30
V příloze je Záměr města č. 9/2017 - zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada s tím, že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře cca 600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů. Případný prodej bude podléhat Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených k výstavbě rodinných domů (jsou k dispozici zde). K ceně určené znaleckým posudkem (minimálně však 400,-Kč / 1 m2) bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.09-2017.pdf)Záměr města č. 9/2017[ ]690 Kb22.5.2017 11:42
 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, okres Trutnov PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00

Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032.

 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace DPS Svoboda nad Úpou PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00
Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ 49290738.
 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření PDF Tisk Email
Neděle, 18 Prosinec 2016 00:00
Oznámení města o povinně zveřejňovaných dokumentech - dokumenty rozpočtového hospodaření - viz příloha.
Závěrečné účty města a rozpočty města jsou zveřejněny v sekcích Dokumenty a formuláře ke stažení - Závěrečný účet města a Rozpočet Města Svobody nad Úpou.
V sekci Dokumenty - Rozpočet najdete dokument Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 - 2024.
Všechny dokumenty jsou pak k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí u účetní Mětského úřadu.
Informace o rozpočtech obce, úprav rozpočtu a jejich plnění lze nalézt na Monitor Min. financí ČR zde http://monitor.statnipokladna.cz/2019/