Úvod Úřední deska
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

EU

MMR

Rekonstrukce č.p. 473

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

Úřední deska
Záměr města č. 12/2020 PDF Tisk Email
Středa, 15 Červenec 2020 11:46
V příloze je kdispozici Záměr města č. 12/2020 na pronájem části parcel p.p.č. 712/1, 527/1 a 527/3 o celkové výměře 83 m2 dle snímku z katastrální mapy v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.12-2020.pdf)Záměr města č. 12/2020[ ]348 Kb15.7.2020 11:53
 
Záměr města č. 13/2020 PDF Tisk Email
Středa, 15 Červenec 2020 11:30
V příloze je kdispozici Záměr města č. 13/2020 na pronájem parcely p.p.č. 686/1 o výměře 73 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.13-2020.pdf)Záměr města č. 13/2020[ ]358 Kb15.7.2020 11:31
 
Výběrové řízení - referent HSO na MěÚ Svoboda nad Úpou PDF Tisk Email
Úterý, 14 Červenec 2020 07:52
V příloze najdete Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa referent hospodářsko - správního odboru Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou pro výkon činností stavebního úřadu.

POZOR - oprava u povinné přílohy Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu požadované práce má být správně pro druh práce referent hospodářsko-správního odboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent HSO I.pdf)Oznámení o vyhlášení výběrového řízení[ ]552 Kb14.7.2020 07:55
 
Výběrové řízení - vedoucí HSO na MěÚ Svoboda nad Úpou PDF Tisk Email
Úterý, 14 Červenec 2020 07:41
V příloze najdete Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa - vedoucí hospodářsko-správního odboru Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedouci HSO.pdf)Oznámení[ ]525 Kb14.7.2020 07:44
 
Dražební vyhláška č.j. 108 EX 00669/20-094 PDF Tisk Email
Pondělí, 13 Červenec 2020 11:43
V příloze je k dispozici Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu nemovitostí nacházejícíích se na adrese Nádražní čp. 461 (st.p.č. 305, jejíž součástí je rodinný dům čp. 461 a st.p.č. 537), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Usnesení_dražba_nemovitostí_01_07_2020_1239.pdf)Dražební vyhláška[ ]213 Kb13.7.2020 11:46
 
Vydaná opatření Správy KRNAP PDF Tisk Email
Čtvrtek, 02 Červenec 2020 13:56

Správa KRNAP oznamuje  vydání:

  • Opatření obecné povahy č. 1/2020, kterým se vyhrazují cyklotrasy na území KRNAP
  • Opatření obecné povahy č. 2/2020 o vyhrazení míst k vjezdu motorových vozidel a obytných přívěsů
  • Opatření obecné povahy č. 3/2020, kterým se vyhrazují lezecké terény na území KRNAP
  • Opatření obecné povahy č. 4/2020, kterým se vyhrazují úseky vodních toků na území KRNAP určené pro splouvání 


V souladu s ust. § 25 a 173 správního řádu je toto oznámení umístěno na úřední desce Správy KRNAP a spolu s úplným zněním návrhů všech opatření je rovněž umístěno na elektronické úřední desce http://www.krnap.cz/uredni-deska/  a také na úředních deskách obcí ležících na území KRNAP. Do listinné podoby návrhů opatření obecné povahy lze nahlédnout v budově Správy KRNAP, Dobrovského 3, odbor státní správy, v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin, a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (05634_oznameni_o_vydani_OOP.pdf)05634_oznameni_o_vydani_OOP.pdf[ ]448 Kb2.7.2020 13:59
Stáhnout tento soubor (05442_Priloha_3_Protokol_o_vyporadani_Pp.pdf)05442_Priloha_3_Protokol_o_vyporadani_Pp.pdf[ ]577 Kb2.7.2020 13:59
Stáhnout tento soubor (05442_OOP_1_2020_cyklotrasy_finalp.pdf)05442_OOP_1_2020_cyklotrasy_finalp.pdf[ ]1033 Kb2.7.2020 13:58
Stáhnout tento soubor (05440_Priloha_3_Protokol_o_vyhodnoceni_N_a_Pp.pdf)05440_Priloha_3_Protokol_o_vyhodnoceni_N_a_Pp.pdf[ ]900 Kb2.7.2020 13:58
Stáhnout tento soubor (05440_OOP_2_2020_vjezdy_finalp.pdf)05440_OOP_2_2020_vjezdy_finalp.pdf[ ]1115 Kb2.7.2020 13:58
Stáhnout tento soubor (05436_OOP_3_horolezeni_finalp.pdf)05436_OOP_3_horolezeni_finalp.pdf[ ]863 Kb2.7.2020 13:58
Stáhnout tento soubor (05435_OOP_4_2020_splouvani_finalp.pdf)05435_OOP_4_2020_splouvani_finalp.pdf[ ]757 Kb2.7.2020 13:57
 
Opatření obecné povahy dle zákona o lesích PDF Tisk Email
Pondělí, 06 Duben 2020 08:57

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydal podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona  - celé znění opatření včetně přílohy viz příloha.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf)17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf[ ]1388 Kb6.4.2020 08:58
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212.pdf)17110_2020_MZE_16212.pdf[ ]259 Kb6.4.2020 08:58
 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Leden 2020 08:49

V příloze je kdispozici koncepce prevence krimininality na léta 2020-2021

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Koncepce prevence kriminality.pdf)Koncepce prevence kriminality.pdf[ ]734 Kb23.1.2020 08:49
 
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy PDF Tisk Email
Středa, 11 Prosinec 2019 12:11

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství. Více informací v přiloženém dokumentu.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf)OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf[ ]665 Kb11.12.2019 12:14
Stáhnout tento soubor (63920_2019_MZE_16212.pdf)63920_2019_MZE_16212.pdf[ ]208 Kb11.12.2019 12:14
 
Záměr města č. 9/2017 PDF Tisk Email
Pondělí, 22 Květen 2017 11:30
V příloze je Záměr města č. 9/2017 - zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada s tím, že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře cca 600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů. Případný prodej bude podléhat Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených k výstavbě rodinných domů (jsou k dispozici zde). K ceně určené znaleckým posudkem (minimálně však 400,-Kč / 1 m2) bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.09-2017.pdf)Záměr města č. 9/2017[ ]690 Kb22.5.2017 11:42
 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, okres Trutnov PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00

Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032.

 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace DPS Svoboda nad Úpou PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00
Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ 49290738.
 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření PDF Tisk Email
Neděle, 18 Prosinec 2016 00:00
Oznámení města o povinně zveřejňovaných dokumentech - dokumenty rozpočtového hospodaření - viz příloha.
Závěrečné účty města a rozpočty města jsou zveřejněny v sekcích Dokumenty a formuláře ke stažení - Závěrečný účet města a Rozpočet Města Svobody nad Úpou.
V sekci Dokumenty - Rozpočet najdete dokument Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 - 2024.
Všechny dokumenty jsou pak k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí u účetní Mětského úřadu.
Informace o rozpočtech obce, úprav rozpočtu a jejich plnění lze nalézt na Monitor Min. financí ČR zde http://monitor.statnipokladna.cz/2019/