Úvod Úřední deska
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

Úřední deska
Záměr města č. 19/2019 PDF Tisk Email
Úterý, 05 Listopad 2019 11:46

Záměr směny části p.p.č. 40/6 v k.ú. Maršov II o výměře 163 m2 za část p.p.č. 39/1 o výměře 75 m2 a za část p.p.č. 39/4 o výměře 23 m2 - více podrobností v přílohách.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.19-2019.pdf)Záměr města č. 19/2019[ ]208 Kb5.11.2019 11:50
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.19-2019_příloha GP 233-396-2019.pdf)Záměr č. 19/2019 - příloha GP č. 233-396/2019[ ]64 Kb5.11.2019 11:49
 
Záměr města č. 18/2019 PDF Tisk Email
Úterý, 05 Listopad 2019 11:43
Záměr prodeje části p.p.č. 419 v k.ú. Maršov II o výměře 25 m2 - více podrobností v přílohách.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.18-2019.pdf)Záměr města č. 18/2019[ ]206 Kb5.11.2019 11:45
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.18-2019_příloha GP 234-397-2019 .pdf)Záměr č. 18/2019 - příloha GP č. 234-397/2019[ ]48 Kb5.11.2019 11:45
 
Záměr města č. 17/2019 PDF Tisk Email
Středa, 02 Říjen 2019 13:21
V příloze najdete Záměr města č. 17/2019 na směnu části parcely p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I (ve vlastnictví města), druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 1311 m2 (dle GP č. 386-298/2018 ze dne 16.5.2018, vyhotoveného společností GEONETT Hradec Králové spol. s r.o. se jedná o nově vymezenou p.p.č. 583/4) za parcelu p.p.č. 183/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 190 m2 (ve vlastnictví ČR - Správa KRNAP).
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.17-2019.pdf)Záměr města č. 17/2019 [ ]251 Kb2.10.2019 13:23
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.17-2019_příloha.pdf)Záměr města č. 17/2019 - příloha[ ]369 Kb2.10.2019 13:23
 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy PDF Tisk Email
Pondělí, 02 Září 2019 11:23
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Min. zem. pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2018.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OOP_2019_2.pdf)OOP - doplnění[ ]194 Kb2.9.2019 11:28
Stáhnout tento soubor (OOP_2019_2_Priloha_c_1.pdf)OOP - Příloha č. 1[ ]595 Kb2.9.2019 11:28
 
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovistostí PDF Tisk Email
Středa, 19 Září 2018 11:39
V příloze najdete Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné, vymezující jejich povinnosti a součinnost při revizi údajů katastru, které vyplývají z právních předpisů.
Revize katastru nemovitostí:
- v katastrálním území Svoboda nad Úpou bude zahájena dne 18.11.2018 a potrvá přibližně do 31.12.2018
- v katastrální území Maršov I bude zahájena 19.11.2018 a potrvá přibližně do 31.12.2019
- v katastrálním území Maršov II bude zahájena 28.10.2019 a potrvá přibližně do 20.11.2020.
 
Záměr města č. 9/2017 PDF Tisk Email
Pondělí, 22 Květen 2017 11:30
V příloze je Záměr města č. 9/2017 - zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada s tím, že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře cca 600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů. Případný prodej bude podléhat Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených k výstavbě rodinných domů (jsou k dispozici zde). K ceně určené znaleckým posudkem (minimálně však 400,-Kč / 1 m2) bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.09-2017.pdf)Záměr města č. 9/2017[ ]690 Kb22.5.2017 11:42
 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, okres Trutnov PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00

Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032.

 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace DPS Svoboda nad Úpou PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00
Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ 49290738.
 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření PDF Tisk Email
Neděle, 18 Prosinec 2016 00:00
Oznámení města o povinně zveřejňovaných dokumentech - dokumenty rozpočtového hospodaření - viz příloha.
Závěrečné účty města a rozpočty města jsou zveřejněny v sekcích Dokumenty a formuláře ke stažení - Závěrečný účet města a Rozpočet Města Svobody nad Úpou.
V sekci Dokumenty - Rozpočet najdete dokument Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 - 2024.
Všechny dokumenty jsou pak k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí u účetní Mětského úřadu.
Informace o rozpočtech obce, úprav rozpočtu a jejich plnění lze nalézt na Monitor Min. financí ČR zde http://monitor.statnipokladna.cz/2019/