Úvod Úřední deska
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Rekonstrukce č.p. 473

DPS Svoboda nad Úpou - pořízení automobilu

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

Úřední deska
Veřejná vyhláška rozhodnutí PDF Tisk Email
Středa, 03 Březen 2021 18:09

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo ve zkráceném přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 ve spojení s § 98 a § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci opatření obecné povahy č. 2/2020 Správy Krkonošského národního parku, o vyhrazení míst k vjezdu motorových vozidel a obytných přívěsů, účinným od 1. 7. 2020. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (2021_550_161_prezkum_OOP_vjezdy.pdf)2021_550_161_prezkum_OOP_vjezdy.pdf[ ]193 Kb3.3.2021 18:11
 
Pozvánka na 16. veřejné zasedání zastupitelstva dne 15.3.2021 PDF Tisk Email
Středa, 03 Březen 2021 12:35
V příloze najdete pozvánku na 16.veřejné zasedání zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které proběhne v pondělí dne 15.3.2021 od 18,00 hodin v kongresovém sálu hotelu PROM, na adrese Pietteho nám. 27, Svoboda nad Úpou.


!!! Účast osob na jednání se připouští pouze s ochranou dýchacích cest  - respirátor, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek (bez výdechového filtru) splňující podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC dle opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021 !!!

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Pozvánka na 16 zasedání s programem.pdf)Pozvánka s programem[ ]82 Kb3.3.2021 12:38
 
Vyhlášení výběrového řízení na zjištění zájemce o pronájem objektu Rýchorské boudy PDF Tisk Email
Pátek, 26 Únor 2021 11:35

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (inzerat_pronajem_rychorska.pdf)inzerat_pronajem_rychorska.pdf[ ]555 Kb26.2.2021 11:37
 
Dotační program na sociální služby a aktivity pro rok 2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 18 Únor 2021 12:27
Rada města schválila na své 45. schůzi dne 15.2.2021 Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sociální aktivity a služby pod číslem usnesení RM/584/45/2021 písm d). Příjem žádostí je od 1.4.2021 do 14.5.2021. Výše uvedený dokument a formulář žádosti najdete v příloze.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (DP 2021_sociální služby.pdf)Dotační program_sociální aktivity[ ]475 Kb18.2.2021 12:29
Stáhnout tento soubor (zadost_DP socialni  2021.doc)Formulář žádosti[ ]79 Kb18.2.2021 12:29
 
Dotační program na kulturní aktivity pro rok 2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 18 Únor 2021 12:24
Rada města schválila na své 45. schůzi dne 15.2.2021 Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na kulturní aktivity pod číslem usnesení RM/584/45/2021 písm c). Příjem žádostí je od 1.4.2021 do 14.5.2021. Výše uvedený dokument a formulář žádosti najdete v příloze.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (DP 2021_kultura.pdf)Dotační program_kultura[ ]508 Kb18.2.2021 12:26
Stáhnout tento soubor (zadost_DP kultura 2021.doc)Formulář žádosti[ ]83 Kb18.2.2021 12:26
Stáhnout tento soubor (jmenny seznam_kultura 2021.xls)Vzor jmenného seznamu[ ]47 Kb18.2.2021 12:26
 
Dotační program na sportovní aktivity dospělých pro rok 2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 18 Únor 2021 12:21
Rada města schválila na své 45. schůzi dne 15.2.2021 Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sportovní aktivity dospělých pod číslem usnesení RM/584/45/2021 písm b). Příjem žádostí je od 1.4.2021 do 14.5.2021. Výše uvedený dokument a formulář žádosti najdete v příloze.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (DP 2021_sport dospeli.pdf)Dotační program_sport_dospělí[ ]487 Kb18.2.2021 12:23
Stáhnout tento soubor (zadost_DP dospeli 2021.doc)Formulář žádosti[ ]83 Kb18.2.2021 12:23
Stáhnout tento soubor (jmenny seznam_dospeli 2021.xls)Vzor jmenného seznamu[ ]47 Kb18.2.2021 12:23
 
Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let pro rok 2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 18 Únor 2021 12:13
Rada města schválila na své 45. schůzi dne 15.2.2021 Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let pod číslem usnesení RM/584/45/2021 písm a). Příjem žádostí je od 1.4.2021 do 14.5.2021. Výše uvedený dokument, formulář žádosti a vzor jmenného seznamu najdete v příloze.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (DP 2021_sport deti a mladez.pdf)Dotační program_sport_děti a mládež[ ]105 Kb18.2.2021 12:19
Stáhnout tento soubor (zadost_DP deti a mladez 2021.doc)Formulář žádosti[ ]83 Kb18.2.2021 12:19
Stáhnout tento soubor (jmenny seznam_DP deti a mladez 2021.xls)Vzor jmenného seznamu[ ]36 Kb18.2.2021 12:18
 
Záměr města č. 08/2021 PDF Tisk Email
Středa, 17 Únor 2021 12:28
V příloze je k dispozici Záměr města č. 08/2021 na pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 8 m2.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města 08-2021.pdf)Záměr města č. 08/2021[ ]305 Kb17.2.2021 12:28
 
Omezení úředních hodin Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou PDF Tisk Email
Pátek, 12 Únor 2021 09:43

Budova Městského úřadu s účinností od 15. února 2021 do odvolání pro veřejnost uzavřena mimo stanovené úřední hodiny

Úřední hodiny:
Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00
Středa 08:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

 
Záměr města č. 06/2021 PDF Tisk Email
Středa, 03 Únor 2021 15:38
V příloze najdete Záměr města č. 6/2021 na pronájem parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, o výměře 1126 m2 s tím, že bude možné parcelu rozdělit i na více částí a pronajmout více žadatelům na zahrádky.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města 06-2021.pdf)Záměr města č. 06/2021[ ]380 Kb3.2.2021 15:40
 
NAŘÍZENÍ MĚSTA TRUTNOVA č. 2/2021 PDF Tisk Email
Úterý, 19 Leden 2021 06:29

Rada města Trutnova vydává na základě ustanovení § 25 odst. 1, 2 a § 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a v souladu s § 11 odst. 1 a 2, § 61 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Trutnova.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (PV_01_ŽP_03_příloha2.pdf)PV_01_ŽP_03_příloha2.pdf[ ]271 Kb19.1.2021 06:30
 
Oznámení o zveřejnění dokumentů 2021 PDF Tisk Email
Úterý, 05 Leden 2021 13:28

Více informací naleznete v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (1. Oznámení o zveřejnění dokumentů 2021.pdf)1. Oznámení o zveřejnění dokumentů 2021.pdf[ ]123 Kb5.1.2021 13:30
 
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje PDF Tisk Email
Pondělí, 02 Listopad 2020 18:01

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Dokumentace návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území je v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), od 20. října 2020 vystavena k veřejnému nahlédnutí. Více informací v přílozeném souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Verejna_vyhlaska_priloha.pdf)Verejna_vyhlaska_priloha.pdf[ ]141 Kb2.11.2020 18:04
 
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy PDF Tisk Email
Středa, 29 Červenec 2020 06:38

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, více informací v příložených souborech.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (33784_2020_MZE_16212.pdf)33784_2020_MZE_16212.pdf[ ]219 Kb29.7.2020 06:40
Stáhnout tento soubor (OOP_cj_33784_2020_Priloha_c_1_27_7_2020.pdf)OOP_cj_33784_2020_Priloha_c_1_27_7_2020.pdf[ ]1644 Kb29.7.2020 06:40
 
Opatření obecné povahy dle zákona o lesích PDF Tisk Email
Pondělí, 06 Duben 2020 09:57

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydal podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona  - celé znění opatření včetně přílohy viz příloha.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf)17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf[ ]1388 Kb6.4.2020 09:58
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212.pdf)17110_2020_MZE_16212.pdf[ ]259 Kb6.4.2020 09:58
 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Leden 2020 09:49

V příloze je kdispozici koncepce prevence krimininality na léta 2020-2021

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Koncepce prevence kriminality.pdf)Koncepce prevence kriminality.pdf[ ]734 Kb23.1.2020 09:49
 
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy PDF Tisk Email
Středa, 11 Prosinec 2019 13:11

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství. Více informací v přiloženém dokumentu.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf)OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf[ ]665 Kb11.12.2019 13:14
Stáhnout tento soubor (63920_2019_MZE_16212.pdf)63920_2019_MZE_16212.pdf[ ]208 Kb11.12.2019 13:14
 
Záměr města č. 9/2017 PDF Tisk Email
Pondělí, 22 Květen 2017 12:30
V příloze je Záměr města č. 9/2017 - zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada s tím, že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře cca 600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů. Případný prodej bude podléhat Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených k výstavbě rodinných domů (jsou k dispozici zde). K ceně určené znaleckým posudkem (minimálně však 400,-Kč / 1 m2) bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.09-2017.pdf)Záměr města č. 9/2017[ ]690 Kb22.5.2017 12:42
 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, okres Trutnov PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 01:00

Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032.

 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace DPS Svoboda nad Úpou PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 01:00
Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ 49290738.
 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření PDF Tisk Email
Neděle, 18 Prosinec 2016 01:00
Oznámení města o povinně zveřejňovaných dokumentech - dokumenty rozpočtového hospodaření - viz příloha.
Závěrečné účty města a rozpočty města jsou zveřejněny v sekcích Dokumenty a formuláře ke stažení - Závěrečný účet města a Rozpočet Města Svobody nad Úpou.
V sekci Dokumenty - Rozpočet najdete dokument Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 - 2024.
Všechny dokumenty jsou pak k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí u účetní Mětského úřadu.
Informace o rozpočtech obce, úprav rozpočtu a jejich plnění lze nalézt na Monitor Min. financí ČR zde http://monitor.statnipokladna.cz/2019/