Úvod Sociální záležitosti Exekuce a milostivé léto
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
Exekuce a milostivé léto PDF Tisk Email
Pátek, 24 Září 2021 06:53

Od 28.října 2021 odstartuje tříměsíční období pro takzvané milostivé léto. Lidé budou moct vymazat své „veřejnoprávní“ dluhy tím, že zaplatí jistinu a k tomu zhruba 908,30 Kč (750Kč + DPH) na náklady exekuce!!!

Co je veřejnoprávní dluh? Tzn. dluh fyzické osoby vůči: 

 

a) Česká republika,

b) územní samosprávný celek (tzn.obec), včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

c) státní příspěvková organizace,

d) státní fond,

e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

f) dobrovolný svazek obcí,

g) regionální rada regionu soudržnosti,

h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,

i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

k) státní podnik nebo národní podnik,

l) zdravotní pojišťovna,

m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“)

 

Možnost Milostivého léta bude ulehčením zejména pro dlužníky, kteří mají exekuci s malou jistinou (prvotní dlužnou částkou).

 

Jak bude celá věc vypadat v praxi?

Již teď je možné kontaktovat exekutora s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny. V Žádosti je třeba uvést, aby Vám exekutor sdělil danou částku prostřednictvím dopisu, sms nebo emailu. Na základě tohoto sdělení zjistíte, kolik musíte aktuálně ještě doplatit z jistiny. Počínaje 28.10.2021 uhradíte sdělenou částku + 750,- s DPH (což činí cca 908,30 Kč) a doporučeným dopisem exekutorovi sdělíte, že chcete využít milostivého léta dle části IV, odst. 25, zákona č.286/2021 Sb.

Exekutor je následně povinen vydat rozhodnutí, kterým Vás jakožto fyzickou osobu osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení.

Stejně lze uhradit dluh, který ještě nedospěl do fáze exekuce, ale je u něj započato soudní exekuční řízení.

Na úhradu jistiny s 908,-Kč máte třu měsíce. Tato možnost končí 28.1.2022. Doposud nebyla nikdy v historii ČR žádná obdobná možnost, jak se rychle zbavit svých dluhů!!

 

Př. z praxe: Neuhradila jsem jeden nájem v nájemním bytě u obce ve výši 8000,-Kč. Do roka mi přišel exekuční příkaz na úhradu 63 000,-Kč (8000,-Kč + penále za každý následující měsíc). Když od 28.10.2021 uhradím exekutorovi 8000,-Kč + 908,30 Kč, bude celý dluh smazán a exekuce ukončena.