Provoz Městské knihovny ve Svobodě nad Úpou na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN: Tisk
Pondělí, 31 Květen 2021 13:34

1. Knihovnu navštěvujte pouze tehdy, pokud netrpíte virovým onemocněním.

2. Před vstupem do knihovny si vydezinfikujte ruce prostředkem, který je připraven v chodbě před knihovnou.

3. Vstupujte pouze se zakrytými dýchacími cestami (respirátory FFP2, nanoroušky).

4. Jsou-li v půjčovně více jak 3 čtenáři, nevstupujte dovnitř. Do počtu návštěvníků se nezapočítávají děti do 6 let.

5. Dodržujte 2 m rozestupy (neplatí pro osoby ze stejné domácnosti).

6. Čtenář, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního obsloužení.

7. Každý čtenář smí setrvat v knihovně maximálně 15 min.