Úvod Odpadový systém Další aktuální informace a harmonogram postupu při zavedení změny v odpadovém hospodářství města od 1.11.2021
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
Další aktuální informace a harmonogram postupu při zavedení změny v odpadovém hospodářství města od 1.11.2021 PDF Tisk Email
Středa, 15 Září 2021 12:50
  1. druhá polovina září – informační leták do všech domácností - bude distribuován v obálce s hlasovacími lístky pro podzimní volby, říjnové vydání novin Svoboda fórum se bude věnovat podrobně odpadové systémové změně, výpovědi smluv s podnikatelskými subjekty na využívání odpadového systému města (město již nebude odpadový systém, který slouží občanům, nabízet podnikatelským subjektům) s tím, že jim bude předána metodika, jak mají dále postupovat (tj. s kým od listopadu uzavřít smlouvu, kde sehnat nádoby atd.).
  2. první polovina října – distribuce zvláštních sběrných nádob na plasty a papír do domácností, bude se jednat o nádoby o objemu 240 l (černé nádoby s barevnými víky - žluté a modré) na plast a papír, o termínech a místech předávání vás budeme informovat na webu města, na informačních deskách po obci, facebooku, přes mobilní aplikaci HLÁŠENÍROZHLASU.CZ | Město Svoboda nad Úpou (hlasenirozhlasu.cz) - doporučujeme její stažení 
 3. druhá polovina října:
  • postupně v tomto období bude proveden ve spolupráci se svozovou firmou a technickou četou města neprodleně po vývozu kontejnerů o objemu 1100 z jednotlivých kontejnerových stání jejich stažení a přesun do areálu u Benziny. Bude provedena kontrola funkčnosti kontejnerů, jejich polep pro využití velkými bytovými domy - viz dále
  • distribuce velkých kontejnerů k velkým bytovým domům, které projevily zájem o tyto velké kontejnery namísto popelnic o objemu 240 litrů
  • označení velkých kontejnerů na Rýchorském sídlišti, jejich doplnění a přemístění a případné zabezpečení (zamykání)
  • úprava smluvního vztahu s firmou Transport Trutnov s.r.o. od 1.11.2021
  1. start nového systému od 1.11.2021
  2. v prosinci 2021 pak bude nutné ještě schválit OZV na místní poplatek za využívání odpadového systému – návrh je i pro příští rok zůstat u 500 Kč za rok, a to s ohledem na zavedení nového systému, který bude vyžadovat od všech občanů aktivní změnu dosavadních zvyklostí (princip door-to-door), takže takový „bonus“ či kompenzace za zvýšené úsilí při likvidaci vlastních odpadů. Sazba poplatku se podle nové legislativy již neodvíjí od skutečných nákladů, město ji může stanovit v libovolné výši až do výše 1.200 Kč za 1 poplatníka ročně. Výši tohoto poplatku bude schvalovat zastupitelstvo na prosincovém jednání zastupitelstva.