Úvod Kontakty
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
Základní informace o městském úřadu
Zveřejnění kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů PDF Tisk Email
Úterý, 22 Květen 2018 13:50

dle čl. 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zveřejňujeme pro následující:

Správce:

- Město Svoboda nad Úpou, se sídlem nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ: 00278335,

- Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, se sídlem Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 750 17 032

- Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, se sídlem Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 492 90 738

kontakt na pověřence: JUDr. Ing. Martina Nyklová, Ph.D., telefon 603 384 456, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Informační povinnost správce.pdf)Informační povinnost správce[ ]146 Kb24.9.2018 11:21
 
Adresa městského úřadu PDF Tisk Email
Čtvrtek, 16 Červenec 2009 13:00
náměstí Svornosti 474
542 24   Svoboda nad Úpou

telefon: 499 871 105 (ústředna)
fax: 499 871 129
ePodatelna: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Úřední hodiny Městského úřadu PDF Tisk Email
Čtvrtek, 16 Červenec 2009 11:00
Pondělí 8:00 -17:00
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 -17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 12:00
 
Bankovní spojení PDF Tisk Email
Pondělí, 13 Červenec 2009 01:00

Základní běžný účet (ZBÚ) vedený u ČS, a.s.

 • 1303700359/0800

Základní běžný účet (ZBÚ) vedený u ČSOB, a.s.

 • 183523479/0300

Základní běžný účet (ZBÚ) vedený u České národní banky

 • 94 - 2824601/0710

Poplatek za odpad:

 • 1303700359/0800 nebo 183523479/0300
 • var. symbol: sdělí správce poplatku (Mgr. Schön - 499 871 145)

 

Ostatní místní poplatky:
 • 1303700359/0800 nebo 183523479/0300
 • var. symbol: sdělí správce poplatku (Mgr. Schön - 499 871 145)

 

Nájemné v městských bytech:
 • 1304445329/0800
 • var. symbol: číslo popisné domu
 
Organizační struktura PDF Tisk Email
Neděle, 12 Červenec 2009 21:40

 

Starosta města

Mgr. Petr Týfa

499 871 074 mobil: 734 609 762
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tajemnice městského úřadu

Ing. Ivana Balcarová
499 871 197 

mobil: 731 479 260
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí HSO

(hospodářsko-správní odbor)

stavební úřad pro Svobodu nad Úpou

Ing. Josef Hůrka
499 871 145 mobil: 605 459 755

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Referent HSO I

(místní poplatky, odpadové hospodářství )

Mgr. Petr Schön
499 871 145 mobil: 731 716 387

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Referent HSO II

(stavební technik)

Jiří Rajsner
499 871 145 mobil: 739 008 476

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Referent HSO III

(stavební úřad pro obec Malá Úpa, hrobová místa, nájmy pozemků)

Ing. Jitka Putalová

499 871 145 mobil: 733 130 145

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Účetní I

(komplexní vedení účetnictví)

Alena Dvořáčková
499 871 921

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Účetní II

(mzdová a personální agenda, správa majetku)

Marta Vlčková
499 871 921

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sociální pracovnice

(sociální práce, opatrovnictví, OSPOD, žádosti do DPS)

Iva Jaklová, DiS.
499 871 105 mobil: 734 310 989

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Správní referent

(podatelna a výpravna, matrika, evidence obyvatel, pokladna)

Romana Pochybová
499 871 105

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí technické čety města

Vilém Kaňka
734 151 956

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
ePodatelna PDF Tisk Email
Pátek, 10 Červenec 2009 01:00

Dle §3 nařízení vlády 495 ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů vydává MěÚ Svoboda nad Úpou informace potřebné k doručování datových zpráv:


Elektronická adresa elektronické podatelny:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu.


E-podatelna Městského úřadu Svoboda nad Úpou je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. I.CA). Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.

Elektronické podání je možné podat prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem a odeslané na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, Městský úřad akceptuje soubory ve formátech: *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader), *.DOC (dokument MS Word), *.XLS (dokument MS Excel).

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců MěÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

 • Sériová čísla kvalifikovaných certifikátů:
  10347665 (0x9de491)
 • Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů:
  Marta Vlčková
 • Platnost:
  od: 23.4.2009 14:09:18 do 23.4.2010 14:09:18

Kvalifikované certifikáty vydala První certifikační autorita a.s.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv podepsané elektronickým podpisem:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance MěÚ
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy:
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Městského úřadu

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript případně na poštovní adresu MěÚ.

Městský úřad ve Svobodě nad Úpou

náměstí Svornosti 474

542 24 Svoboda nad Úpou

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno.
 • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

 

Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ