Mimořádná opatření a usnesení vlády Tisk
Úterý, 31 Březen 2020 10:15

Vláda ČR přijímá další a další mimořádná opatření, případně některá ruší a mění. A protože se neustále vše mění, doplňuje či prodlužuje nebo ruší, kompletní výčet v časové posloupnosti je k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

nebo ve Sbírce zákonů https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Další důležité informace pro pendlery, cizince a ohledně cestování https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx