středisko osobní hygieny a prádelna PS

Středisko osobní hygieny a prádelna pečovatelské služby
Dům s pečovatelskou službou - úsek pečovatelská služba,
Kostelní 526, Svoboda n.Úpou, tel. 499 871 177,499 871 178

I.

        Středisko osobní hygieny s prádelnou pečovatelské služby je účelovým zařízením pečovatelské služby, které svým charakterem přispívá k dalšímu zkvalitnění poskytovaných služeb. Zařízení slouží pro klienty Svobody nad Úpou. Po dohodě i z okolních obcí /Mladé Buky, Jánské Lázně/.

II.
        Středisko osobní hygieny a prádelna pečovatelské služby zajišťuje klientům,kteří potřebující pečovatelskou službu tyto úkony:
 • úkony osobní hygieny , zejména celkovou koupel, mytí vlasů, stříhání vlasů, holení ,ošetření nohou , stříhání nehtů
 • praní osobního a ložního prádla včetně žehlení a mandlování
 • podání občerstvení, zajištění oběda
III.

Středisko osobní hygieny - provozní podmínky

 • je otevřeno denně v rámci pracovní doby tj. 7,30 - 14,00 hod
 • klienti , kteří jsou schopni přijít samostatně k provedení úkonů používají běžné dopravní prostředky
 • klienti, kteří nejsou se schopni dopravit sami , tak je svezeme a rozvezeme autem pečovatelské služby
 • teplota vzduchu v koupelně musí být 24°C /vyhl. Ministerstva průmyslu č.152 ze dne 12.4.2001/
 • při poskytování úkonů jsou zaměstnanci povinni postupovat tak, aby nebyla porušována lidská a občanská práva, dbát na zachování lidské důstojnosti a soukromí, respektují tempo klienta
 • klasickou koupel je možno provést ve sprchovém koutě s pomoci sedačky pokud by klient nevydržel stát, nebo ve vaně za pomocí zvedáku do vany
 • perličkovou koupel ve vaně
 • holení se provádí jednorázovými strojky na holení
 • klient si může donést vlastní toaletní potřeby včetně ručníků, nebo použít vybavení SOH
 • pedikura je zajištěna smluvně odbornou pedikérkou 1x 6 týdnu na objednávku

Úhrada úkonů ve středisku osobní hygieny
 • koupání v bytech DPS 15,-Kč
 • koupání v bytech v terénu 40,-Kč
 • koupání v SOH/klient si sám dojde/ 25,-Kč
 • koupání v SOH/doprava autem/ 40,-Kč
 • přísada do koupele - pěna 2,-Kč
 • šampon 2,-Kč
 • ručník 2,-Kč
 • perličková koupel 30,-Kč
 • holení 20,-Kč
 • přísada voda po holení 2,-Kč
 • stříhání vlasů 20,-Kč

Prádelna pečovatelské služby - provozní podmínky
 • prádlo si klient může donést sám, nebo přivezeme autem pečovatelské služby
 • klient si může dát vlastní prášek, aviváž, škrob, nebo použít naše zdroje / používáme prášek REX/
 • prádlo nemusí být označené, prádlo každého klienta se pere samostatně
 • obsluhu automatických praček a elektrického mandlu mohou provádět pouze pracovníci pečovatelské služby, které musí být seznámeny s obsluhou a příslušnými bezpečnostními předpisy
 • na požádání můžeme provést i drobné opravy prádla

Úhrada úkonů v prádelně pečovatelské služby
 • 1 kg prádla z našich zdrojů 50,-Kč
 • 1 kg prádla z vlastních zdrojů 30,-Kč
 • 1 kg prádla mandlování 10,-Kč
 • oprava prádla 1 ks 20,-Kč

IV.

        Úhrada za úkony pečovatelské služby byla projednána a schválena radou Městského úřadu dne 15.12.2006 č.j. 12/3/06. Ceník úkonů po středisko osobní hygieny a prádelny pečovatelské služby je od 1.1.2007

V.

        Poskytování služeb v zařízení zajišťují pracovníci pečovatelské služby, za jejich kvalitu a organizaci odpovídá ředitel/ka/ PS.

Pracovníci pečovatelské služby jsou povinni:

 • dodržovat vnitřní předpisy, jakož i předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní obecně závazné předpisy související s výkonem jeho práce
 • pracovat svědomitě a iniciativně , řádně, plnit pokyny nadřízeného , respektovat přání a požadavky klienta
 • smlouva o poskytování sociální služby je závazná
 • ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a dbát o jeho nejúčelnější využití