Svoz bioodpadu Tisk
Čtvrtek, 25 Listopad 2021 10:31

Upozorňujeme občany, že od městských garáží byl odvezen velký kontejner na bioodpad.


V zimních měsících bude nadále probíhat svoz bioodpadu pro občany, a to v termínech (vždy pátky):

17. prosince 2021

14. ledna 2022

25. února 2022

25. března 2022 - a dále ve 14-ti denních intervalech (sudé pátky). 


Harmonogram všech svozů je na webových stránkách města v sekci „Odpadový systém“.