Úvod
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Pronájem sportovní haly s horolezeckou stěnou

sportovni_hala

facebook

Svoboda nad Úpou na FB

Virtuální prohlídka

virt_prohl

Svoboda fórum

sf

KRNAP

krnap

SOVK

Svazek obcí Východní Krkonoše usiluje o zlepšení informovanosti obcí, koordinuje jejich společnou činnost a podporuje propagaci této turisticky atraktivní oblasti.

 

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

Aktuality
Informace o přidělování bytů v DPS PDF Tisk Email
Čtvrtek, 22 Únor 2018 00:00
Aktuální Pravidla pro přidělování bytů v DPS v úplném znění, aktuální Pořadník žadatelů a Žádost o přidělení bytu najdete v sekci Příspěvkové organizace - Dům s pečovatelskou službou.
Přijaté usnesení na 81. schůzi Rady města dne 19.2.2018:

USNESENÍ č. RM/1003/81/2018

Rada města Svobody nad Úpou

bere na vědomí

informace ze schůzky starostů ohledně zapojení okolních obcí do financování nájemního bydlení v Domě s pečovatelskou službou, kdy starostové změnu financování odmítli s tím, že berou na vědomí a doporučují, aby naše město přednostně přidělovalo byty v DPS svobodským občanům bez ohledu na počet získaných bodů. Teprve, pokud se „vyčerpají“ žadatelé ze Svobody nebo žadatelé s trvalým pobytem někde jinde, ale s rodinnou vazbou ve Svobodě dle Pravidel pro přidělování bytů, tak nabídnout byt žadateli ze zúčastněných obcí, případně i žadateli z obcí, které nejsou zapojeny do společného projektu, a to jen pro případ, aby nebyl v DPS prázdný byt. Rada vzala informaci na vědomí s tím, že v rámci dalšího přidělování bytů bude takto postupovat a bude ještě do příští rady prověřeno, zda je v této souvislosti nutná nějaká úprava dokumentu - Pravidel pro přidělování bytů.
 
Zápis ze 81. schůze RM dne 19.2.2018 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 22 Únor 2018 00:00
Zápis z 81. schůze Rady města Svobody nad Úpou, která se konala dne 19.2.2018, najdete v sekci Dokumenty ke stažení - Zápisy z jednání Rady města. Další pravidelná schůze rady se bude konat ve středu 7.3.2018 od 18,00 hodin na radnici.
 
Pojízdná prodejna Řeznictví Noskovi Studenec PDF Tisk Email
Úterý, 20 Únor 2018 10:22
Každé úterý bude nově zajíždět pojízdná prodejna z Řeznictví Nosek Studenec do Svobody nad Úpou, a to od 10,00 - 11,00 hodin. Auto bude stát před radnicí případně na hlavním parkovišti na náměstí.
 
TV reportáž z naší radnice PDF Tisk Email
Pátek, 16 Únor 2018 07:52

Na odkazu níže můžete zhlédnout televizní reportáž o problematice stavebního řízení na MÚ ve Svobodě nad Úpou.

Reportáž začíná uprostřed pořadu na stopáži 17.30 min.
 
Dovolená v ordinaci MUDr. Oravcové PDF Tisk Email
Pondělí, 12 Únor 2018 00:00

Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové bude od 9.3.2018 do 16.3.2018 uzavřena z důvodu dovolené. Zástup zajišťuje MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé Buky, tel. 499 873 114, mobil 603 734 842. Akutní případy pak pohotovost - LSPP nemocnice Trutnov po 17. hodině (víkendy a svátky: 499 866 117 - ordinace nebo 499 866 222 - sestra) nebo RZP - linka 155. MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby se včas předzásobili léky.

 
Svoboda forum 814 - únor 2018 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 01 Únor 2018 00:00

Únorové vydání městských novin Svoboda forum je na pultech těchto prodejních míst - prodejna ovoce a zeleniny u paní Šubrové, na Rýchorském sídlišti v prodejně  potravin JIP a v městské knihovně. Na webu města je k dispozici zde .

 
Finanční příspěvky (dotace) pro rok 2018 PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Leden 2018 00:00

Na elektronické úřední desce jsou k dispozici schválené dotační programy pro poskytování finančních příspěvků v roce 2018. Dotační programy jsou schváleny do čtyř oblastí s následujícími alokacemi:

1) Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let - částka k rozdělení 100.000 Kč

2) Dotační program na sportovní aktivity dospělých - částka k rozdělení 20.000 Kč

3) Dotační program na kulturní aktivity - částka k rozdělení 30.000 Kč

4) Dotační program na sociální služby a aktivity - částka k rozdělení 30.000 Kč

Příjem žádostí je od čtvrtka 15.2.2018 do pondělí 5.3.2018 do 17,00 hodin.

  • Žadatel, resp. subjekt si může vybrat jeden z dotačních programů a podat příslušnou žádost.
  • Každý žadatel, resp. subjekt může v rámci každého dotačního programu podat pouze jednu žádost.
  • V každém dotačním programu je uvedena maximální možná výše dotace v jednotlivém případě a žadatel nesmí požádat o částku vyšší, než je uvedeno v každém z dotačních programů v článku III.  odstavci 2 !!!!
  • Případné další informace podá tajemnice MěÚ (tel. 731 479 260) nebo starosta (734 609 762).
 
Termíny svozu nebezpečného odpadu v roce 2018 PDF Tisk Email
Středa, 06 Prosinec 2017 12:53
Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou a firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu v roce 2018 - viz příloha (jedná se vždy o první sobotu v každém lichém měsíci). Začínáme tedy v sobotu 6.1.2018.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Svoz nebezpečného odpadu 2018.pdf)Svoz nebezpečného odpadu 2018.pdf[ ]546 Kb6.12.2017 12:58
 
Oznámení starosty města Janské Lázně PDF Tisk Email
Středa, 06 Prosinec 2017 06:54

Počátkem roku 2018 dojde k uzavření místní komunikace od České lesnické akademie ve Svobodě nad Úpou do Janských Lázní. Horská ulice se stane tímto neprůjezdná. Její technický stav v katastru Janských Lázní na ni bez výrazných oprav neumožňuje provoz motorových vozidel.  Je známo, že v nedávné minulosti došlo dokonce k sesuvu části této komunikace. Majitel město Janské Lázně muselo na svoje náklady daný úsek sanovat. Protože město Janské Lázně tuto komunikaci nepotřebuje, nemá na její další opravy ve svých rozpočtech potřebné finance a pro automobily je opravená souběžně vedoucí silnice III/2961, nabídlo její správu městu Svoboda nad Úpou, pro jejíž některé subjekty a občany může mít význam. Protože jsme nepochodili a abychom předešli nebezpečí dalšího sesuvu, který není za dešťů a přetěžováním vyloučený, bude komunikace na základě rozhodnutí Rady města Janské Lázně a veřejné vyhlášky Městského úřadu v Trutnově trvale pro motorová vozidla pomocí betonových bariér uzavřena. Sloužit bude pouze pro pěší a cyklisty.

Ing. Jiří Hradecký

starosta města Janské Lázně

 
Plán zimní údržby 2017/2018 PDF Tisk Email
Středa, 25 Říjen 2017 15:43
V příloze najdete dokument města s názvem Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech pro zimní sezónu 2017 - 2018.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Plán zimní údržby 2017-2018.pdf)Plán zimní údržby 2017/2018[ ]924 Kb25.10.2017 15:44
 
Veřejná sbírka na knihu o historii Svobody PDF Tisk Email
Pondělí, 02 Leden 2017 00:00

Město Svoboda nad Úpou založilo veřejnou sbírku za účelem shromažďování finančních prostředků na vydání knihy o historii Svobody nad Úpou. Veřejná sbírka byla zahájena 1.1.2016 a bude trvat do 30.9.2018. Pokud máte zájem finančně podpořit vydání knihy o historii Svobody, na jejímž zpracování se podílí pracovní tým pod vedením ředitele Okresního archivu v Trutnově Mr. Romana Reila, můžete tak učinit dvěma způsoby:

  • složením hotovosti do pokladny zřízené Městským úřadem pro účely této veřejné sbírky (radnice, 1. patro, u pí Jany Hryzlíkové)
  • převodem na zvláštní bankovní účet zřízený pro účel této veřejné sbírky, číslo bankovního účtu 4115223309/0800

Dárci (fyzické osoby i právnické osoby) si mohou vyžádat u tajemnice MěÚ potvrzení o výši daru pro účely odpočtu ze základu daně dle zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka byla řádně oznámena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje (Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky, Oznámení o konání sbírky, Smlouva o a bankovním účtu města pro účely sbírky - viz přílohy).

Aktuální stav veřejné sbírky k datu 31.1.2018 činí 63 820,06 Kč. Děkujeme

Podrobné průběžné vyúčtování veřejné sbírky za rok 2016 najdete v příloze.

 
Kronika města PDF Tisk Email
Středa, 12 Říjen 2016 00:00
Kroniku města pro Svobodu nad Úpou za období 1.1.1990-31.12.2015 vedenou v elektronické podobě zpracovala Bc. Lucie Hrušovská. Poslední ručně provedený písemný zápis do kroniky našeho města byl proveden v roce 1990.
V současné době město opět hledá kronikáře - podrobné informace zde.
Pokud by se zájemce našel, jeho prvním úkolem bude zpracování kronikářského zápisu za rok 2016.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zápis do kroniky_2015.pdf)Kronikářský zápis 2015[ ]10163 Kb12.10.2016 05:30
Stáhnout tento soubor (kronika_Svoboda_1990-2014.pdf)Kronika města Svobody nad Úpou 1990-2014[ ]13794 Kb23.2.2016 15:19
 
Komunikujte s obcí moderně! PDF Tisk Email
Úterý, 06 Září 2016 13:56
Naše obec udělala další krok ke zlepšení komunikace mezi radnicí a občany zavedením nového informačního systému MOBISYS. Služba je pro občany zcela zdarma!
Platforma MOBISYS byla speciálně vyvinuta pro obce s cílem umožnit jim provozovat obecní informační servis, který bude doručován formou zpráv na mobilní telefony občanů obce. Modernost této služby spočívá především v mobilní aplikaci MojeObec, která je občanům k dispozici zcela zdarma v obchodu Google Play a App Store. Skrze tuto aplikaci mají občané možnost přijímat informační servis nejen ze své vlastní obce, ale případně také z dalších obcí dle zájmu. Aplikace umožňuje oboustrannou komunikaci a občané tak nově získávají možnost se zapojit do dění své obce pomocí tzv. hlášení, skrze které mohou radnici informovat o obecních problémech. Balíček služeb aplikace doplňuje přehled nejdůležitějších kontaktů spojených s obcí, např. kontakty na obecní a stavební úřad, popř. tísňové a poruchové linky. Aplikace MojeObec je v současnosti k dispozici pro všechny chytré mobilní telefony, tzv. smartphones, s operačním systémem Android a iOS (iPhone).
Pro občany, kteří stále používají klasické mobilní telefony, má služba k dispozici řešení ve formě zasílání informačního servisu obce pomocí klasických SMS zpráv. Občané tak nepřijdou o informační servis, ale vzhledem k omezeným možnostem těchto telefonů nebudou moci využívat dalších služeb (hlášení, obrázky ve zprávách a omezení počtu znaků zpráv.
Více informací o této službě nejdete v přílohách.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Mobisys - způsoby registrace.doc)Způsoby registrace[ ]41 Kb6.9.2016 14:04
Stáhnout tento soubor (Mobysis - informace o službě.doc)Informace o službě[ ]28 Kb6.9.2016 14:04
 
Strategický rozvojový dokument města na roky 2016 - 2020 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 07 Leden 2016 00:00

Zastupitelstvo města schválilo na 8. veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 16.12.2015 oficiální rozvojový dokument města Strategický rozvojový dokument města Svoboda nad Úpou na roky 2016 - 2020. Tento dokument je k dispozici v sekci Dokumenty - Ostatní dokumenty.

 
Aktuální úplné znění Pravidel pro přidělování bytů v DPS PDF Tisk Email
Úterý, 11 Září 2012 10:43

V sekci Příspěvkové organizace - Dům s pečovatelskou službou najdete aktuálně platné úplné znění Pravidel pro přidělování bytů v DPS s platností od 19.10.2017, formulář žádosti o přidělení bytu a aktuální pořadník žadatelů.

 
Účast zastupitelů na jednáních PDF Tisk Email
Pátek, 22 Červenec 2011 08:28

Zajímá vás účast zastupitelů Města Svobody nad Úpou na jednáních orgánů města?

Účast členů Rady města Svobody nad Úpou můžete najít zde (v příloze článku aktuální soubor Evidence docházky na schůze RM).

Účast členů Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou můžete najít zde (v příloze článku aktuální soubor Evidence docházky na jednání).