Úvod
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Povodňový plán

povodnovy_plan

Pronájem sportovní haly s horolezeckou stěnou

sportovni_hala

Virtuální prohlídka

virtualni_prohlidka_leto

Virtuální prohlídka

virt_prohl

facebook

Svoboda nad Úpou na FB

Svoboda fórum

sf

KRNAP

krnap

SOVK

Svazek obcí Východní Krkonoše usiluje o zlepšení informovanosti obcí, koordinuje jejich společnou činnost a podporuje propagaci této turisticky atraktivní oblasti.

 

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

www.freiheit.cz

freiheit

Aktuality
Veřejné losování čísel zaregistrovaných volebních stran pro komunální volby PDF Tisk Email
Pondělí, 13 Srpen 2018 11:38
Losování čísel zaregistrovaných volebních stran pro obce Svoboda nad Úpou, Horní Maršov a Malá Úpa pro komunální volby ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhne ve středu 22.8.2018 od 16,00 hodin na radnici v zasedací místnosti v přízemí. Jedná se o losování čísel pro pořadí na hlasovacím lístku. Losování bude veřejné a zúčastnit se může kdokoliv.
 
Revize Katastru nemovitostí - důležité !!! PDF Tisk Email
Čtvrtek, 09 Srpen 2018 07:29

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov bude provádět od podzimu 2018 a v roce 2019 revizi katastrálního operátu, a to na území našeho města - konkrétně v katastrálním území Svoboda nad Úpou a Maršov I ( katastrální území Maršov II zatím ne, bude zahrnut až do další etapy ).

Katastrální úřad zahájil v roce 2017 na pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního tzv. úplné revize katastru, a to z důvodu neaktuálního obsahu katastrálních map a popisných údajů. Katastrální pracoviště Trutnov má ve své působnosti 177 katastrálních území, ve kterých má být provedena aktualizace údajů formou nového mapování nebo revize údajů do roku 2030. V této souvislosti požádal Katastrální úřad v Trutnově o spolupráci náš Městský úřad ve Svobodě nad Úpou o spolupráci. Pro představu, co znamená revize údajů lze uvést několik zásadních případů. Bude řešeno možné slučování pozemků v rámci vlastnictví, budou řešeny změny druhu pozemků dle aktuálního stavu, bude kontrolován stav zobrazení dosavadních a nových budov. Pokud bude zjištěn u budov nesoulad obvodu se stavem v katastru, budou vlastníci vyzváni k doložení změny geometrickým plánem a patřičnou listinou od stavebního úřadu. Vlastníci budou k jednání zváni osobně nebo budou o změnách informováni písemně. Katastrální pracoviště bude zajišťovat spolupráci s odborem ochrany zemědělského a půdního fondu při změnách druhu pozemku a s orgánem státní správy lesů.

Leták s podrobnějšími informacemi najdete v příloze a samozřejmě budeme aktuálně občany informovat prostřednictvím novin, webových stránek či úřední desek ve Svobodě nad Úpou.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Leták k revizi KN.pdf)Informační leták k revizi KN[ ]2835 Kb9.8.2018 07:34
 
Svoboda forum 820 - srpen 2018 PDF Tisk Email
Středa, 01 Srpen 2018 00:00

Srpnové vydání městských novin Svoboda forum je na pultech těchto prodejních míst - prodejna ovoce a zeleniny u paní Šubrové, na Rýchorském sídlišti v prodejně  potravin JIP a v městské knihovně. Na webu města je k dispozici zde .

 
Odstávky el. energie - 2018 PDF Tisk Email
Středa, 01 Srpen 2018 00:00
Srpnová přerušení dodávek elektřiny v obci Svoboda nad Úpou najdete v přílohách tohoto oznámení.
Přesný seznam čísel popisných domů v jednotlivých dnech naleznete v příloze nebo přímo na webových stránkách ČEZ zde. Podle informací z ČEZ dojde v naší obci k velké výměně vysokého napětí.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (CEZ_odstávka_21082018.pdf)Odstávka 21.8.2018[ ]72 Kb1.8.2018 11:30
 
Vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek PDF Tisk Email
Středa, 25 Červenec 2018 15:45
Hejtman Královéhradeckého kraje vyhlásil dne 25.7.2018 pro celé území Královéhradeckého kraje období mimořádných klimatických podmínek. Rozhodnutí v příloze.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Rozhodnuti---mimoradne-klimaticke-podminky.pdf)Rozhodnutí hejtmana KHK[ ]112 Kb25.7.2018 15:47
 
Veřejná sbírka na knihu o historii Svobody PDF Tisk Email
Úterý, 24 Červenec 2018 00:00

Město Svoboda nad Úpou založilo veřejnou sbírku za účelem shromažďování finančních prostředků na vydání knihy o historii Svobody nad Úpou. Veřejná sbírka byla zahájena 1.1.2016 a bude trvat už jen do 30.9.2018. Pokud máte zájem ještě finančně podpořit vydání knihy o historii Svobody, na jejímž zpracování se podílí pracovní tým pod vedením ředitele Okresního archivu v Trutnově Mr. Romana Reila, můžete tak učinit dvěma způsoby:

  • složením hotovosti do pokladny zřízené Městským úřadem pro účely této veřejné sbírky (radnice, 1. patro, u pí Jany Strakové)
  • převodem na zvláštní bankovní účet zřízený pro účel této veřejné sbírky, číslo bankovního účtu 4115223309/0800

Dárci (fyzické osoby i právnické osoby) si mohou vyžádat u tajemnice MěÚ potvrzení o výši daru pro účely odpočtu ze základu daně dle zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka byla řádně oznámena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje (Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky, Oznámení o konání sbírky, Smlouva o a bankovním účtu města pro účely sbírky - viz přílohy).

Aktuální stav veřejné sbírky k datu 7.8.2018 činí   72 916,19 Kč. Děkujeme

Přestože výtěžek veřejné sbírky není zatím příliš velký, vydání knihy to neovlivní. Jen v letošním rozpočtu města je na vydání knihy vyčleněno 760.000 Kč a celkové náklady budou činit cca 1,1 mil. korun. Podle nejnovějších informací od hlavního autora knihy Mgr. Reila by měla kniha o historii Svobody vyjít na podzim roku 2018. Mgr. Reil předpokládá, že začátkem listopadu 2018 by se kniha mohla odprezentovat.

 
KRNAP - borůvkové opatření PDF Tisk Email
Pátek, 13 Červenec 2018 08:26

Borůvkové opatření letos poprvé platit nebude. Správa Krkonošského národního parku 17 let po sobě omezovala z důvodu ochrany přírody vstup do některých oblastí v Krkonošském národním parku. Situace v posledních dvou letech ukázala, že dříve negativní jev – masivní sběr borůvek – už pominul. Není tedy nadále nutné speciálním opatřením zpřísňovat omezení platná v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Nadále bude platit zákaz vstupu do volného terénu pouze v 1. zóně KRNAP.

Celý článek...
 
Oznámení Vak Trutnov - rekonstrukce na Rýchorském sídlišti PDF Tisk Email
Úterý, 03 Červenec 2018 13:13
Z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Rýchorské sídliště, dojde od 9.7.2018 k částečnému záboru ploch na pozemku p. č. 16/1, a to z důvodu využití pozemku pro zařízení staveniště. Průjezd ke garážím bude zachován.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (oznamení VAK.jpg)oznamení VAK.jpg[ ]61 Kb3.7.2018 13:15
 
Rtyňská lípa svobody PDF Tisk Email
Pátek, 29 Červen 2018 09:18

Rtyňská Lípa svobody soutěží o titul v letošní anketě Strom roku 2018 u příležitosti stého výročí Československa. Lípa svobody se jako jediná z Královéhradeckého kraje dostala mezi 12 finalistů. Rtyňskou lípu můžete v soutěži podpořit zasláním DMS ve tvaru: DMS STROM12 30 na číslo 87 777. Cena DMS je 30,- Kč. Dárcovských zpráv lze odeslat neomezený počet. Výtěžek ze zpoplatněného hlasování se vrátí stromu, který hlasy obdržel. Takto získané prostředky bude možno použít na výsadbu nových stromů nebo na odborné ošetření stávající zeleně. Více informací v příloze a stav hlasování http://www.stromroku.cz.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (rtynska_lipa.pdf)Rtyńská Lípa svobody[ ]1329 Kb29.6.2018 09:23
 
Termíny svozu nebezpečného odpadu v roce 2018 PDF Tisk Email
Středa, 27 Červen 2018 00:00
Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou a firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu v roce 2018 - viz příloha (jedná se vždy o první sobotu v každém lichém měsíci). Nejbližší svoz se koná v sobotu 7.7.2018.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Svoz nebezpečného odpadu 2018.pdf)Svoz nebezpečného odpadu 2018.pdf[ ]546 Kb6.12.2017 12:58
 
Zkvalitnění sběru bioodpadu ve Svobodě PDF Tisk Email
Středa, 11 Duben 2018 15:18
V příloze najdete informace o projektu na zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (BRKO_Svoboda_web.pdf)Zkvalitnění sběru bioodpadu ve Svobodě[ ]391 Kb11.4.2018 15:21
 
Komunikujte s obcí moderně! PDF Tisk Email
Úterý, 06 Září 2016 13:56
Naše obec udělala další krok ke zlepšení komunikace mezi radnicí a občany zavedením nového informačního systému MOBISYS. Služba je pro občany zcela zdarma!
Platforma MOBISYS byla speciálně vyvinuta pro obce s cílem umožnit jim provozovat obecní informační servis, který bude doručován formou zpráv na mobilní telefony občanů obce. Modernost této služby spočívá především v mobilní aplikaci MojeObec, která je občanům k dispozici zcela zdarma v obchodu Google Play a App Store. Skrze tuto aplikaci mají občané možnost přijímat informační servis nejen ze své vlastní obce, ale případně také z dalších obcí dle zájmu. Aplikace umožňuje oboustrannou komunikaci a občané tak nově získávají možnost se zapojit do dění své obce pomocí tzv. hlášení, skrze které mohou radnici informovat o obecních problémech. Balíček služeb aplikace doplňuje přehled nejdůležitějších kontaktů spojených s obcí, např. kontakty na obecní a stavební úřad, popř. tísňové a poruchové linky. Aplikace MojeObec je v současnosti k dispozici pro všechny chytré mobilní telefony, tzv. smartphones, s operačním systémem Android a iOS (iPhone).
Pro občany, kteří stále používají klasické mobilní telefony, má služba k dispozici řešení ve formě zasílání informačního servisu obce pomocí klasických SMS zpráv. Občané tak nepřijdou o informační servis, ale vzhledem k omezeným možnostem těchto telefonů nebudou moci využívat dalších služeb (hlášení, obrázky ve zprávách a omezení počtu znaků zpráv.
Více informací o této službě nejdete v přílohách.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Mobisys - způsoby registrace.doc)Způsoby registrace[ ]41 Kb6.9.2016 14:04
Stáhnout tento soubor (Mobysis - informace o službě.doc)Informace o službě[ ]28 Kb6.9.2016 14:04
 
Strategický rozvojový dokument města na roky 2016 - 2020 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 07 Leden 2016 00:00

Zastupitelstvo města schválilo na 8. veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 16.12.2015 oficiální rozvojový dokument města Strategický rozvojový dokument města Svoboda nad Úpou na roky 2016 - 2020. Tento dokument je k dispozici v sekci Dokumenty - Ostatní dokumenty.

 
Aktuální úplné znění Pravidel pro přidělování bytů v DPS PDF Tisk Email
Úterý, 11 Září 2012 10:43

V sekci Příspěvkové organizace - Dům s pečovatelskou službou najdete aktuálně platné úplné znění Pravidel pro přidělování bytů v DPS s platností od 19.10.2017, Dodatek č. 1 ze dne 9.3.2018 k Pravidlům o přednostním přidělování bytů občanům s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou, formulář žádosti o přidělení bytu a aktuální pořadník žadatelů.

 
Účast zastupitelů na jednáních PDF Tisk Email
Pátek, 22 Červenec 2011 08:28

Zajímá vás účast zastupitelů Města Svobody nad Úpou na jednáních orgánů města?

Účast členů Rady města Svobody nad Úpou můžete najít zde (v příloze článku aktuální soubor Evidence docházky na schůze RM).

Účast členů Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou můžete najít zde (v příloze článku aktuální soubor Evidence docházky na jednání).