Úvod
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Rekonstrukce č.p. 473

Povodňový plán

povodnovy_plan

Pronájem sportovní haly s horolezeckou stěnou

sportovni_hala

Virtuální prohlídka

virtualni_prohlidka_leto

Virtuální prohlídka

virt_prohl

facebook

Svoboda nad Úpou na FB

Svoboda fórum

sf

KRNAP

krnap

SOVK

Svazek obcí Východní Krkonoše usiluje o zlepšení informovanosti obcí, koordinuje jejich společnou činnost a podporuje propagaci této turisticky atraktivní oblasti.

 

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

www.freiheit.cz

freiheit

Aktuality
Nalezené klíče PDF Tisk Email
Pondělí, 03 Srpen 2020 09:05

Dnes ráno byly nalezeny u pošty ve Svobodě nad Úpou klíče od automobilu Ford. Majitel si je může vyzvednout na úřadě ve Svobodě nad Úpou - podatelna


 
Svoboda Fórum č. 842 - srpen 2020 PDF Tisk Email
Pondělí, 03 Srpen 2020 00:00

Srpnové číslo městských novin Svoboda forum je na pultech těchto prodejních míst - prodejna ovoce a zeleniny u paní Šubrové, na Rýchorském sídlišti v prodejně  potravin JIP a v městské knihovně. Na webu města je k dispozici zde...

 
Autor byl dopaden !!! PDF Tisk Email
Pondělí, 03 Srpen 2020 00:00

Oznamujeme tímto, že díky svobodské Policii ČR byl zjištěn a dopaden autor „uměleckých“ děl po Svobodě nad Úpou. S autorem byl na radnici dnes 3.8.2020 sepsán protokol o závazku, že do 31.8.2020 své výtvory z území města na své náklady odstraní. Zároveň slíbil, že nebude pokračovat v tvorbě svých uměleckých děl na cizím majetku, resp. bez souhlasu vlastníků. Na jeho obranu musíme uvést, že výtvor na městském zeleném kontejneru v Lipové ulici (viz srpnové noviny) není jeho dílem.

 
Sociální byty v čp. 473 na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou PDF Tisk Email
Středa, 29 Červenec 2020 06:21
Máte-li zájem o informace o šesti sociálních bytech, které byly vybudovány v budově bývalého kina čp. 473 na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou, navštivte sekci Sociální bydlení, kde budou postupně zveřejňovány aktuální informace.
 
Oprava vodovodního řadu v ulici Horská ve Svobodě nad Úpou - III. etapa. PDF Tisk Email
Úterý, 28 Červenec 2020 09:04

Dne 3.8.2020 začnou práce na lll. etapě opravy vodovodního řadu v ul. Horská. Závěrečný úsek opravy je na mapce znázorněn zelenou barvou. Po dobu prací na lll. úseku bude umožněn průjezd k objektům v horní a střední části ul Horské, přes objízdnou trasu (na mapce červeně) - od lesnické akademie. až po odbočku k č.p. 279 a 545 (odbočka nad firmou JAPIO). Po dobu prací na závěrečném úseku bude vjezd a parkování v této části ul. Horské zakázáno. Odvoz odpadu bude zajištěn stavební firmou,

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (III. etapa - ul. Horská.pdf)III. etapa - ul. Horská.pdf[ ]1116 Kb28.7.2020 09:05
 
Městský úřad ve Svobodě hledá úředníka - stavaře PDF Tisk Email
Pondělí, 27 Červenec 2020 00:00
Městský úřad ve Svobodě nad Úpou nabízí pracovní místo. Jedná se o místo referenta hospodářsko - správního odboru Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou pro výkon činností stavebního úřadu. Podrobnosti najdete v příloze. Případné informace u tajemnice MěÚ Ing. Ivany Balcarová - tel. 731 479 260, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
POZOR - oprava u povinné přílohy Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu požadované práce má být správně pro druh práce referent hospodářsko-správního odboru, to samé na zalepené obálce uvést text "Neotevírat, Výběrové řízení - správní referent".
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent HSO I.pdf)Znění výběrového řízení[ ]552 Kb14.7.2020 07:58
 
Zábavné vzdělávání na území východních Krkonoš PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Červenec 2020 10:28


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

V rámci tohoto projektu vznikla publikace o regionu východní Krkonoše, vzdělávací pracovní sešit pro děti a pexeso. Publikace je provázaná přes QR kódy na webové mapy, díky kterým je plánování výletu po východních Krkonoších ještě jednodušší. V publikaci se dozvíte spoustu informací a zajímavostí z fauny a flóry devíti obcích spadající do SOVK, pracovní sešit zase nabídne spoustu hádanek a křížovek pro děti.

Publikace i pracovní sešit jsou pro obyvatele i návštěvníky východních Krkonoš k dostání zdarma na turistických informačních centrech.

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz 
Svoz nebezpečného odpadu PDF Tisk Email
Středa, 22 Červenec 2020 00:00

Další letošní svoz nebezpečného odpadu se bude konat v sobotu dne 7.11.2020, viz tabulka v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Odpady 2020.pdf)Odpady 2020.pdf[ ]260 Kb27.2.2020 12:02
 
Zápis z 33. schůze RM dne 13.7.2020 PDF Tisk Email
Středa, 15 Červenec 2020 00:00
Zápis z 33. schůze Rady města Svobody nad Úpou, která se konala dne 13.7.2020, najdete v sekci Dokumenty ke stažení - Zápisy z jednání Rady města. Další pravidelná schůze rady se bude konat v pondělí 10.8.2020 od 15,00 hodin.5
 
Kniha o historii Svobody nad Úpou PDF Tisk Email
Čtvrtek, 11 Červen 2020 00:00
Kniha o historii Svobody nad Úpou s názvem Svoboda nad Úpou nahlédnutí do historie města pod zlatými Rýchorami stojí 490,-Kč včetně DPH. Knihu je možné si zakoupit na radnici (v prvním patře u paní matrikářky nebo pak v knihovně u paní knihovnice). Knihu je možné zasílat také poštou na dobírku (zde ale bude k ceně připočteno poštovné a dobírečné) nebo poštou po předchozí úhradě na bankovní účet (k ceně bude připočteno pouze poštovné). Případné objednávky pro zaslání knihy poštou na dobírku prosím zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
Revize Katastru nemovitostí - důležité !!! PDF Tisk Email
Čtvrtek, 29 Srpen 2019 00:00

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov bude provádět od 18.11.2018 a v roce 2019 revizi katastrálního operátu, a to na území našeho města - konkrétně v katastrálním území Svoboda nad Úpou a Maršov I a nově také od 28.10.2019 přibližně do 20.11.2020 v katastrálním území Maršov II

Oznámení o zahájení revizí v jednotlivých katastrech najdete na úřední desce zde.

Katastrální úřad zahájil v roce 2017 na pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního tzv. úplné revize katastru, a to z důvodu neaktuálního obsahu katastrálních map a popisných údajů. Katastrální pracoviště Trutnov má ve své působnosti 177 katastrálních území, ve kterých má být provedena aktualizace údajů formou nového mapování nebo revize údajů do roku 2030. V této souvislosti požádal Katastrální úřad v Trutnově o spolupráci náš Městský úřad ve Svobodě nad Úpou o spolupráci. Pro představu, co znamená revize údajů lze uvést několik zásadních případů. Bude řešeno možné slučování pozemků v rámci vlastnictví, budou řešeny změny druhu pozemků dle aktuálního stavu, bude kontrolován stav zobrazení dosavadních a nových budov. Pokud bude zjištěn u budov nesoulad obvodu se stavem v katastru, budou vlastníci vyzváni k doložení změny geometrickým plánem a patřičnou listinou od stavebního úřadu. Vlastníci budou k jednání zváni osobně nebo budou o změnách informováni písemně. Katastrální pracoviště bude zajišťovat spolupráci s odborem ochrany zemědělského a půdního fondu při změnách druhu pozemku a s orgánem státní správy lesů.

Leták s podrobnějšími informacemi najdete v příloze a samozřejmě budeme aktuálně občany informovat prostřednictvím novin, webových stránek či úřední desek ve Svobodě nad Úpou.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Leták k revizi KN.pdf)Informační leták k revizi KN[ ]2835 Kb9.8.2018 07:34
 
Aktuální úplné znění Pravidel pro přidělování bytů v DPS PDF Tisk Email
Úterý, 11 Září 2012 10:43

V sekci Příspěvkové organizace - Dům s pečovatelskou službou najdete aktuálně platné úplné znění Pravidel pro přidělování bytů v DPS s platností od 19.10.2017, Dodatek č. 1 ze dne 9.3.2018 k Pravidlům o přednostním přidělování bytů občanům s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou, formulář žádosti o přidělení bytu a aktuální pořadník žadatelů.

 
Účast zastupitelů na jednáních PDF Tisk Email
Pátek, 22 Červenec 2011 08:28

Zajímá vás účast zastupitelů Města Svobody nad Úpou na jednáních orgánů města?

Účast členů Rady města Svobody nad Úpou můžete najít zde (v příloze článku aktuální soubor Evidence docházky na schůze RM).

Účast členů Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou můžete najít zde (v příloze článku aktuální soubor Evidence docházky na jednání).